Filters

Pemikiran

Pemikiran

Pemikiran berasal daripada kata 'fikir' menjadi 'berfikir' (thinking) dan akhirnya 'pemikiran' dalam Bahasa Melayu. Perkataan berfikir kini digunakan secara meluas. Walaubagaimanapun ia tetap memerlukan batasan pengertian dan penjelasan hakikatnya agar orang dapat memahaminya secara jelas. Dasar perkataan fikir berkataan berasal dari perkataan Arab 'fakkara', 'yufakkiru', 'tafkiran'. Sebahagian ahli bahasa daripada wazan 'dharaba' iaitu 'fakara', 'yakiru', 'fakran' atau 'fikran'. Jelasnya perkataan fikir berasal daripada perkataan 'al-fikr'. Dalam al-Quran, perkataan fikr tidak disebut dalam bentuk kata nama. Tegasnya dalam al-Quran perkataan fikr disebut dalam bentuk fiil madhi (perbuatan yang telah lepas) dan mudhari' (perbuatan yang sedang dilakukan), sighah mukhatab dan ghaib (kata ganti diri kedua dan ketiga). Misalnya fakkara dan tatafakkarun. Jadi ketika al-Quran menggunakan cara ini seolah-olah Allah SWT ingin mengingatkan kita bahawa usaha berfikir adalah usaha yang sangat berkaitan dengan manusia. Ringkasnya pemikiran bolehlah didefinisikan sebagai satu aktiviti kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, samada ia berupa qolbu, roh, atau dzihnun, dengan pengamatan dan penilitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga boleh didefinisikan sebagai rangkaian idea yang berasosiasi (berhubungkait) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan semula) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ

Pemikiran dan aliran mazhab telah muncul sepanjang sejarah Islam. Adakalanya manhaj pemikiran terbentuk disebabkan cara memahami nas al-Quran dan Hadith secara harfi/literal, ada juga terbentuk setelah berlakunya respon terhadap cabaran pemikiran semasa, dan ada juga yang terbentuk melalui pemahaman nas secara kontekstual.

Pemikiran berasal daripada kata 'fikir' menjadi 'berfikir' (thinking) dan akhirnya 'pemikiran' dalam Bahasa Melayu. Perkataan berfikir kini digunakan secara meluas. Walaubagaimanapun ia tetap memerlukan batasan pengertian dan penjelasan hakikatnya agar orang dapat memahaminya secara jelas. Dasar perkataan fikir berkataan berasal dari perkataan Arab 'fakkara', 'yufakkiru', 'tafkiran'. Sebahagian ahli bahasa daripada wazan 'dharaba' iaitu 'fakara', 'yakiru', 'fakran' atau 'fikran'. Jelasnya perkataan fikir berasal daripada perkataan 'al-fikr'. Dalam al-Quran, perkataan fikr tidak disebut dalam bentuk kata nama. Tegasnya dalam al-Quran perkataan fikr disebut dalam bentuk fiil madhi (perbuatan yang telah lepas) dan mudhari' (perbuatan yang sedang dilakukan), sighah mukhatab dan ghaib (kata ganti diri kedua dan ketiga). Misalnya fakkara dan tatafakkarun. Jadi ketika al-Quran menggunakan cara ini seolah-olah Allah SWT ingin mengingatkan kita bahawa usaha berfikir adalah usaha yang sangat berkaitan dengan manusia. Ringkasnya pemikiran bolehlah didefinisikan sebagai satu aktiviti kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, samada ia berupa qolbu, roh, atau dzihnun, dengan pengamatan dan penilitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga boleh didefinisikan sebagai rangkaian idea yang berasosiasi (berhubungkait) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan semula) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ
33 Tokoh Besar Ahlul Bait
Save 18%
RM55.00 MYR
RM45.00 MYR

33 Tokoh Besar Ahlul Bait

DARUS SUNNAH

RM55.00 MYR
RM45.00 MYR
Save 18%
Save 12%
RM145.00 MYR
RM127.00 MYR

4 Khulafa Al-Rasyidin yang Agung

AL-QOWAM

RM145.00 MYR
RM127.00 MYR
Save 12%
Al-Bidayah wa An-Nihayah
Save 10%
RM1,990.00 MYR
RM1,790.00 MYR

Al-Bidayah wa An-Nihayah

PUSTAKA AZZAM

RM1,990.00 MYR
RM1,790.00 MYR
Save 10%
Antara Barat dan Timur
Save 40%
RM55.00 MYR
RM33.00 MYR

Antara Barat dan Timur

SERAMBI

Batasan, Dominasi, Relasi dan Globalisasi Barat sering disalahpahami. Banyak yang beranggapan bahwa Barat tidak ada niat lain kecuali menghancurkan...

View full details
RM55.00 MYR
RM33.00 MYR
Save 40%
Ar-Risalah
Save 40%
RM117.00 MYR
RM70.00 MYR

Ar-Risalah

PUSTAKA AZZAM

Buku Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i merupakan buku pertama dalam bidang ushul fiqih, dimana Imam Asy-Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gag...

View full details
RM117.00 MYR
RM70.00 MYR
Save 40%
Bangkit Dan Runtuhnya Andalusia
Save 22%
RM139.00 MYR
RM108.30 MYR

Bangkit Dan Runtuhnya Andalusia

AL-KAUTSAR

Pengarang : DR. Raghib As-Sirjani Sejarah Andalusia adalah kisah tentang kegemilangan kaum muslimin yang berjaya menakluk wilayah di benua Eropah, ...

View full details
RM139.00 MYR
RM108.30 MYR
Save 22%
Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Monggol
Save 13%
RM98.00 MYR
RM85.00 MYR

Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Monggol

AL-KAUTSAR

RM98.00 MYR
RM85.00 MYR
Save 13%
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah
Save 24%
RM145.00 MYR
RM110.00 MYR

Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah

AL-KAUTSAR

RM145.00 MYR
RM110.00 MYR
Save 24%
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Fathimiyah
Save 18%
RM120.40 MYR
RM99.00 MYR

Bangkit dan Runtuhnya Daulah Fathimiyah

AL-KAUTSAR

RM120.40 MYR
RM99.00 MYR
Save 18%
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah
Save 11%
RM99.00 MYR
RM88.35 MYR

Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah

AL-KAUTSAR

Pengarang : Prof. Dr. Abdussyafi M. Abdul Lathif ISBN: 9789795926689 Para sejarawan Islam telah mencatatkan riwayat perjalanan umat dengan begitu a...

View full details
RM99.00 MYR
RM88.35 MYR
Save 11%
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah
Save 15%
RM110.00 MYR
RM93.00 MYR

Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah

AL-KAUTSAR

Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Kehilafahan Utsmani selama berkuasa banyak menorehkan kemenangan yang gilang gemilang di hadapan kekuatan aliansi...

View full details
RM110.00 MYR
RM93.00 MYR
Save 15%
Belenggu Nafsu
Sold out
RM175.00 MYR
RM105.00 MYR

Belenggu Nafsu

PUSTAKA AZZAM

Penulis: Ibnul JauzyTerminologi nafsu telah akrab dengan kehidupan kita sehari2. kata nafsu selalu mengiringi alam pikiran kita kepada sebuah kono...

View full details
RM175.00 MYR
RM105.00 MYR
Sold out
Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam
Save 24%
RM139.00 MYR
RM105.45 MYR

Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam

AL-KAUTSAR

Buku asli ini berjudul An-Nawazil Al-Kubra fi At-Tarikh Al-Islami (Bencana-bencana Besar dalam Sejarah Islam). Bencana-bencana yang dimaksud adalah...

View full details
RM139.00 MYR
RM105.45 MYR
Save 24%
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Save 25%
RM119.00 MYR
RM89.00 MYR

Biografi 60 Ulama Ahlussunnah

Pustaka Darul Haq

Penulis :Syaikh Ahmad Farid Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menj...

View full details
RM119.00 MYR
RM89.00 MYR
Save 25%
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
Save 15%
RM93.00 MYR
RM79.00 MYR

Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq

AL-KAUTSAR

Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shid...

View full details
RM93.00 MYR
RM79.00 MYR
Save 15%
Biografi Ali bin Abi Thalib
Save 15%
RM93.00 MYR
RM79.00 MYR

Biografi Ali bin Abi Thalib

AL-KAUTSAR

Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu adalah khalifah keempat dari Khulafaurrasyidin, sebuah estafet kepemimpinan...

View full details
RM93.00 MYR
RM79.00 MYR
Save 15%
Biografi Imam Abu Hanifah	(Soft Cover) Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir
Sold out
RM60.00 MYR
RM39.00 MYR

Biografi Imam Abu Hanifah (Soft Cover) Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir

ZAMAN

Tariq Suwaidan Ia sosok yang sangat mensyukuri anugerah akal. Ia menjunjung tinggi kebebasan berpikir, namun yang dapat dipertanggungjawabkan.  Ia...

View full details
RM60.00 MYR
RM39.00 MYR
Sold out
Biografi Imam Bukhari Pelajaran Hidup Sang Penjaga Hadith Nabi
Save 14%
RM139.00 MYR
RM120.00 MYR

Biografi Imam Bukhari Pelajaran Hidup Sang Penjaga Hadith Nabi

ISLAMIC BOOK REPUBLIC

RM139.00 MYR
RM120.00 MYR
Save 14%
Biografi Intelektual-Spiritual Muhammad
Sold out
RM65.00 MYR
RM39.00 MYR

Biografi Intelektual-Spiritual Muhammad

SERAMBI

Pelajaran Hidup dari Perjalanan Hidup Rasulullah saw. Buku sejarah hidup Nabi sudah berlimpah. Lalu mengapa menulis yang lain lagi? Dengan mencurah...

View full details
RM65.00 MYR
RM39.00 MYR
Sold out
Biografi Umar bin Al-Khathab
Save 19%
RM110.00 MYR
RM89.00 MYR

Biografi Umar bin Al-Khathab

AL-KAUTSAR

Pengarang : Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Umar bin Al-Khattab adalah sosok khalifah yang sangat terkenal dengan sikap adil dan sederhana. Beli...

View full details
RM110.00 MYR
RM89.00 MYR
Save 19%
Biografi Utsman bin Affan
Save 17%
RM88.00 MYR
RM73.00 MYR

Biografi Utsman bin Affan

AL-KAUTSAR

Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu adalah sosok Khulafa Ar-Rasyidun, yang dipilih dan dibaiat pasca m...

View full details
RM88.00 MYR
RM73.00 MYR
Save 17%
Buku Kedahsyatan Fadhilah Al-Qur’an
Save 41%
RM153.00 MYR
RM91.00 MYR

Buku Kedahsyatan Fadhilah Al-Qur’an

PUSTAKA AZZAM

Penulis: Imam Al-Qurthubi Segala Puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku ini akan membahas tentang dahsyat dan keutamaan surat-surat dalam Al-Qur’a...

View full details
RM153.00 MYR
RM91.00 MYR
Save 41%
Buku Panduan Lengkap Menuntut Ilmu
Save 41%
RM69.00 MYR
RM41.00 MYR

Buku Panduan Lengkap Menuntut Ilmu

PUSTAKA IBNU KATSIR

Penulis: Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin Buku ini adalah terjamah dari tulisan Syaikh ‘Utsaimin yang berjudul Kitabul ‘Ilmi. Kitab ini adalah sebu...

View full details
RM69.00 MYR
RM41.00 MYR
Save 41%
Cakrawala Budaya Islam Sastra Hikmah Sejarah & Estetika
Save 13%
RM89.00 MYR
RM77.00 MYR

Cakrawala Budaya Islam Sastra Hikmah Sejarah & Estetika

ISLAMIC BOOK REPUBLIC

RM89.00 MYR
RM77.00 MYR
Save 13%