Pemikiran

Pemikiran
Pemikiran berasal daripada kata 'fikir' menjadi 'berfikir' (thinking) dan akhirnya 'pemikiran' dalam Bahasa Melayu. Perkataan berfikir kini digunakan secara meluas. Walaubagaimanapun ia tetap memerlukan batasan pengertian dan penjelasan hakikatnya agar orang dapat memahaminya secara jelas. Dasar perkataan fikir berkataan berasal dari perkataan Arab 'fakkara', 'yufakkiru', 'tafkiran'. Sebahagian ahli bahasa daripada wazan 'dharaba' iaitu 'fakara', 'yakiru', 'fakran' atau 'fikran'. Jelasnya perkataan fikir berasal daripada perkataan 'al-fikr'. Dalam al-Quran, perkataan fikr tidak disebut dalam bentuk kata nama. Tegasnya dalam al-Quran perkataan fikr disebut dalam bentuk fiil madhi (perbuatan yang telah lepas) dan mudhari' (perbuatan yang sedang dilakukan), sighah mukhatab dan ghaib (kata ganti diri kedua dan ketiga). Misalnya fakkara dan tatafakkarun. Jadi ketika al-Quran menggunakan cara ini seolah-olah Allah SWT ingin mengingatkan kita bahawa usaha berfikir adalah usaha yang sangat berkaitan dengan manusia. Ringkasnya pemikiran bolehlah didefinisikan sebagai satu aktiviti kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, samada ia berupa qolbu, roh, atau dzihnun, dengan pengamatan dan penilitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga boleh didefinisikan sebagai rangkaian idea yang berasosiasi (berhubungkait) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan semula) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ

Pemikiran dan aliran mazhab telah muncul sepanjang sejarah Islam. Adakalanya manhaj pemikiran terbentuk disebabkan cara memahami nas al-Quran dan Hadith secara harfi/literal, ada juga terbentuk setelah berlakunya respon terhadap cabaran pemikiran semasa, dan ada juga yang terbentuk melalui pemahaman nas secara kontekstual.

Pemikiran berasal daripada kata 'fikir' menjadi 'berfikir' (thinking) dan akhirnya 'pemikiran' dalam Bahasa Melayu. Perkataan berfikir kini digunakan secara meluas. Walaubagaimanapun ia tetap memerlukan batasan pengertian dan penjelasan hakikatnya agar orang dapat memahaminya secara jelas. Dasar perkataan fikir berkataan berasal dari perkataan Arab 'fakkara', 'yufakkiru', 'tafkiran'. Sebahagian ahli bahasa daripada wazan 'dharaba' iaitu 'fakara', 'yakiru', 'fakran' atau 'fikran'. Jelasnya perkataan fikir berasal daripada perkataan 'al-fikr'. Dalam al-Quran, perkataan fikr tidak disebut dalam bentuk kata nama. Tegasnya dalam al-Quran perkataan fikr disebut dalam bentuk fiil madhi (perbuatan yang telah lepas) dan mudhari' (perbuatan yang sedang dilakukan), sighah mukhatab dan ghaib (kata ganti diri kedua dan ketiga). Misalnya fakkara dan tatafakkarun. Jadi ketika al-Quran menggunakan cara ini seolah-olah Allah SWT ingin mengingatkan kita bahawa usaha berfikir adalah usaha yang sangat berkaitan dengan manusia. Ringkasnya pemikiran bolehlah didefinisikan sebagai satu aktiviti kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, samada ia berupa qolbu, roh, atau dzihnun, dengan pengamatan dan penilitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga boleh didefinisikan sebagai rangkaian idea yang berasosiasi (berhubungkait) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan semula) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan secara sengaja.

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ
Sale
615 Larangan dalam Syariat Islam (Jilid 2)
RM32.00 MYR RM55.00 MYR
Pengarang: Syaikh Muhammad Basyir att-Thahlawi Buku ini terdiri dari 2 jilid(tanpa box) Keadaan ummat Islam yang memprihatinkan sekarang ini tidak lain adalah dampak yang timbul dari suatu penyakit yang berbahaya....
Sale
Ad-Daa’ Wa Ad-Dawaa
RM75.00 MYR RM125.00 MYR
Karya : Ibnu Qayyim Al Jauziyah Ad-Daa’ Wa Ad-Dawaa’ adalah sebuah karya besar dan fenomenal di bidang akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatun nufus. Penulisnya Ibnu Qayyim al Jauziyah, adalah seorang ulama...
Sale
Akrab Dengan Zikir
RM45.00 MYR RM75.00 MYR
Penulis: Muhammad Husain Ya'qub Bisa jadi puluhan atau ratusan doa dan zikir telah kita hafal, namun minim sekali penghayatan. Buku ini mencoba menggugah kembali kesadaran kita bahwa penghayatan dan kehadiran...
Sale
Al-Iman Wa Iqadz Al-Quwa Al Khofiyyah Iman membangkitkan kekuatan Terpendam
RM30.00 MYR RM50.00 MYR
Prof. DR. Taufiq Yusuf Al-Wa'iy Buku Ini adalah Memuat 10 Bab (Pasal) Yaitu : Iman dan ledakan Potensi Mulailah sepuluh Hari dengan Mempertajam Pikiran Falsafah kekuasaan Hukum Perilaku anda Manajemen...
Sale
Amalan Penghapus Dosa Anda
RM43.50 MYR RM73.00 MYR
Penulis: Dr. Sayyid Husain Al-AffaniSiapapun kita, pasti pernah berbuat dosa. Bahkan dalam keseharian, kita pun akrab dengan dosa sekecil dan seremeh apapun. Namun tak banyak yang memahami, selama hayat masih...
Sale
Anakku Sudah Tepatkah Pendidikannya
Sold Out
Penulis: Mushthofa Al-'Adawi Buku ini merupakan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi Anda para orangtua dalam mendidik putra-putrinya. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui “apakah sudah tepat cara...
Sale
Antara Barat dan Timur
RM33.00 MYR RM55.00 MYR
Batasan, Dominasi, Relasi dan Globalisasi Barat sering disalahpahami. Banyak yang beranggapan bahwa Barat tidak ada niat lain kecuali menghancurkan Timur (dunia Islam). Pemahaman tentang Barat masih dipengaruhi trauma kolonialisasi: bagaimana...
Sale
Ar-Risalah
RM70.00 MYR RM117.00 MYR
Buku Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i merupakan buku pertama dalam bidang ushul fiqih, dimana Imam Asy-Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gagasan dan ide cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam, yang dituangkan...
Sale
Belajar Islam Untuk Pemula
RM39.00 MYR RM65.00 MYR
Penulis: Fahrur Mu'is dan Abu Faris  Anda bingung belajar islam? Tak tahu harus mulai dari mana? Belajar Islam itu mudah. Mengapa? Tentu karena ajaran Islam sendiri sangat mudah dipelajari dan...
Sale
Belenggu Nafsu
Sold Out
Penulis: Ibnul JauzyTerminologi nafsu telah akrab dengan kehidupan kita sehari2. kata nafsu selalu mengiringi alam pikiran kita kepada sebuah konotasi rendah, primitif, dan negatif, pdahal tidak demikian sebenarnya. Memang benar,...
Sale
Berjuta Manfaat Dalam Sebaris Doa
RM38.00 MYR RM65.00 MYR
Prof. Dr. Abdurraz zaq Bin Abdul Muhsin Al-Badr  Berbicara tentang do'a dan keutamaannya ibarat sebuah lautan yang terhampar luas dengan kekayaannya yang terpendam, hamparan yang sulit dijangkau oleh mata, serta...
Sale
Biografi Imam Abu Hanifah (Soft Cover) Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir
Sold Out
Tariq Suwaidan Ia sosok yang sangat mensyukuri anugerah akal. Ia menjunjung tinggi kebebasan berpikir, namun yang dapat dipertanggungjawabkan.  Ia senang berdiskusi dan bahkan berdebat—bukan untuk menjatuhkan lawan dalam kesalahan, namun...
Sale
Biografi Intelektual-Spiritual Muhammad
Sold Out
Pelajaran Hidup dari Perjalanan Hidup Rasulullah saw. Buku sejarah hidup Nabi sudah berlimpah. Lalu mengapa menulis yang lain lagi? Dengan mencurahkan segenap cinta, kedalaman ilmu, dan keluasan wawasan  seorang cendekiawan-ulama,...
Sale
Bukan Zaman Abrahah
Sold Out
Penulis : DR. Raghib As-Sirjani Penantian ini akan teramat panjang atau bahkan sia-sia. Kalau tidak dibarengi usaha dan perjuangan, "burung-burung ababil" bisa dipastikan tidak akan mendatangi kita. Tanpa usaha keras, amal...
Sale
Buku Kedahsyatan Fadhilah Al-Qur’an
RM91.00 MYR RM153.00 MYR
Penulis: Imam Al-Qurthubi Segala Puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku ini akan membahas tentang dahsyat dan keutamaan surat-surat dalam Al-Qur’an, berikut di antara keutamaannya: *** Fadhilah Surat Al-Kahfi Banyak riwayat...
Sale
Buku Panduan Lengkap Menuntut Ilmu
RM41.00 MYR RM69.00 MYR
Penulis: Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin Buku ini adalah terjamah dari tulisan Syaikh ‘Utsaimin yang berjudul Kitabul ‘Ilmi. Kitab ini adalah sebuah buku yang tidak asing bagi penuntut ilmu. Awalnya, buku...
Sale
Buku Takut Kepada Allah
RM28.00 MYR RM49.00 MYR
Penulis : Muhammad Syauman bin Ahmad Ar-Ramli Kondisi umat Islam saat ini sungguh sangat memperihatinkan. Mereka sangat jauh dari tuntunan al-quran dan petunjuk sunnah Nabi.  Mereka tidak lagi peduli apakah...
Sale
Cerdas Ala Rasulullah SAW
RM85.00 MYR RM141.00 MYR
Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Menjadi Orang Cerdas sesunguhnya sesuai petunjuk Rasulullah Saw.
Sale
Dahsyatnya Siksa Kubur
RM45.00 MYR RM75.00 MYR
PENERBIT : Pustaka At Tazkia Kubur adalah persinggahan terakhir di dunia, sekaligus persinggahan pertama menuju akhirat. Barangsiapa yang kuburnya termasuk salah satu kebun surga, maka sungguh indah tempat kembalinya dan...
Sale
Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah
Sold Out
Cahyadi Takariawan Aktivis dakwah memiliki tantangan yang unik. Mereka perlu resep yang pas agar pernikahannya tetap sakinah. Pak Cah menyuguhkan kepada Anda bagaimana menggapai sakinah semenjak titik awal menentukan jodoh....
Sale
Dosa-Dosa Besar
RM53.40 MYR RM89.00 MYR
Pengarang : Imam Adz-Dzahabi Setiap kita pasti punya salah dan khilaf, banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup ini yang sudah kita buat. Hanya satu manusia yang ma'sum (bersih dari dosa) yaitu Nabi Besar...
Sale
Dzammul Hawa
Sold Out
Ibnul Jauzi Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali Al-Qurasyi At-Taimi Al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, lahir tahun 509 H dan wafat 597 H. Ratusan karyannya yang populer...
Sale
Ensiklopedi Yahudi
Sold Out
Penulis: Dr. Thariq As-Suwaidan Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku ini membahas tentang agama, sejarah, akidah, kitab dan berbagai macam sekte-sekte dalam agama yahudi. Berikut di antara isinya: ***...
Sale
Ensiklopedia Ibnu Hajar Al Asqalani jilid 1
RM95.00 MYR RM159.00 MYR
Penulis : Ibnu Hajar Al Asqalani KITAB DZIKIRBab: Keutamaan Al Basmalah 2Bab: Bershalawat untuk Nabi g 5Bab: Tentang Majlis Dzikir 6Bab: Doa Dibebaskan dari Neraka 32Bab: Tentang Keutamaan Laa Ilaaha...
Sale
Ensiklopedia Ibnu Hajar Ar Asqalani Jilid 2
RM103.00 MYR RM171.00 MYR
Penulis : Ibnu Hajar Al Asqalani Pembahasan mengenai pembangkitan kembali setelah mati, surga dan neraka, takdir, ta'bir, fitnah-fitnah dan tauhid.
Sale
Fiqih Sunnah Jilid 1-4 (Hard Cover)
RM550.00 MYR RM650.00 MYR
penulis : Sayyid Sabiq Karya monumental dari Syekh Sayyid Sabiq ini mengupas masalah-masalah fiqih Islam berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur`an, Sunnah yang sahih, dan ijma' ulama kaum muslimin. Memberikan bentuk...
Fitnah Akhir Zaman Menyikapi Huru-hara & Kekacauan Di Akhir Zaman
RM36.00 MYR
Terorisme...Begitulah bunyi sebuah stigma yang akhir-akhir ini menjadi hantu dunia yang sangat ditakuti. Celakanya, stigma itu dialamatkan kepada umat Islam. Keruan saja, umat Islam yang dijuluki rahmatan lilalamin ini blingsatan...
Sale
Hanya Islam Bukan Wahhabi
RM55.00 MYR RM92.00 MYR
Penulis: Prof. Dr. Nashir bin Abdul Karim al-‘Aql Sesungguhnya Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Buku ini akan membongkar tuduhan atas fitnah yang dituju kepada Ahlus Sunnah wal Jama’ah atas...
Sale
Hasan & Husain- The Untold Stories
RM36.00 MYR RM60.00 MYR
Penulis : Sayyid Hasan al-Husaini Buku ini mengakrabkan kita lebih dekat dengan Ahlul Bait Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, terutama dua cucu kesayangan beliau: al-Hasan dan al-Husain.  Ia bukan sekadar memoar...
Sale
Hijrah dalam Pandangan AL-Qur'an
Sold Out
Dr. Ahzami Samiun Jazuli  Allah swt. telah memberi pilihan yang tegas dan jelas kepada manusia dalam kehidupan ini. Hijrah kepada yang haq atau yang batil. Rasulullah saw. telah menjelaskan dalam...
Showing 1 - 30 of 83 results