Best Seller

Best Seller
Sale
147 Ilmuan Islam Terkemuka Dalam Sejarah Islam
Sold Out
Apa yang terjadi jika pada abad pertengahan Dunia Islam tidak melahirkan para saintis dan pencipta dalam bidang sains? Tahukah anda, bahawa masa kegemilangan Islam pada abad ketiga mampu melahirkan ilmuwan besar...
Sale
20 Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga
Sold Out
Pengarang : Ahmad Khalil Jum`ah Jika selama ini yang sering kita dengar adalah daftar para sahabat yang dijamin masuk syurga, maka kali ini penerbit i`tishom menyajikan kepada anda sebuah buku sirah...
40 Karakteristik Mereka yg Dicintai Allah
RM66.00 MYR
Penulis : Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Cinta Allah kepada hamba adalah suatu karunia yang tidak bisa diukur nilainya kecuali oleh orang yang mengetahui Allah (ma'rifatullah) secara baik. Dan cinta...
Sale
60 Biografi Ulama Salaf
Sold Out
Pengarang : Syaikh Ahmad Farid Dari sekian hal yang menjadikan kita merasa bangga dan bahagia menjadi orang muslim adalah karena kita mempunyai sejarah gemilang di masa lalu yang dilakoni orang-orang shalaeh....
Sale
60 Sirah Sahabat Rasulullah
Sold Out
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran dan kesunggguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah...
Sale
Akidah Islam Menurut Empat Madzhab
RM57.00 MYR RM95.00 MYR
Pengarang :Prof. Dr. Abul Yazid Abu Zaid Al Ajami Dalam Islam, perbezaan dalam masalah akidah sejatinya merupakan perkara tabu dan dilarang. Berbeza halnya dengan permasalahan fiqh yang memungkinkan toleransi dalam perbezaan...
Sale
Al-Islam ( Jilid 2 )
RM87.00 MYR RM145.00 MYR
Pengarang : Sa'id Hawwa  "......... Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan Ku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan Aku ridhai Islam sebagai agamamu ...." (Al-Maidah: 3)Islam adalah agama yang sempurna...
Sale
Al-Lu’Lu’ Wal Marjan
Sold Out
Pengarang : Muhammad Fuad Abdul Baqi Kumpulan hadis sahih dari kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim ini merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Qur'an. Predikat ini layak di disandang kerana seluruh...
Sale
Al-Wafa
RM75.00 MYR RM125.00 MYR
Sesiapa yang mengenal Muhammad dengan sebenarnya tak akan mampu untuk tidak mencintainya. Muhammad mengundang dan menawan jiwa siapa pun untuk mencintainya. Dan mencintai Muhammad adalah kurnia yang luar biasa. Sebab "Al-Mar'u...
Sale
Al-Wajiz : Ensiklopedi Fiqih Islam
RM101.40 MYR RM169.00 MYR
Pengarang : 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al Khalafi Para salafus shalih adalah generasi terbaik yang memahami secara mendalam akan risalah dienul Islam ini, sehingga dalam mengaplikasikannya mereka mempunyai kesedaran yang sangat...
Sale
Asbab Wurud Al-Hadits
RM82.20 MYR RM137.00 MYR
Pengarang : Imam As-Suyuthi Untuk memahami sebuah hadis, tidak cukup hanya makna-maknanya secara tekstual. Akan tetapi juga harus memahami apa yang menjadi latar belakang hadis tersebut keluar dari lisan mulia Rasulullah...
Sale
At-Tadzkirah ( Jilid 1 Dan 2 )
RM150.00 MYR RM250.00 MYR
Pengarang : Imam Syamsuddin Al-Qurthubi Sepanjang apa pun usia kehidupan duniawi kita tetap saja ia tidak mempunyai keabadian. Berapa tahun kita ingin hidup di bumi ini? 100 tahun? 1000 Tahun? Atau...
Sale
Bangkit Dan Runtuhnya Andalusia
RM87.45 MYR RM125.00 MYR
Pengarang : DR. Raghib As-Sirjani Sejarah Andalusia adalah kisah tentang kegemilangan kaum muslimin yang berjaya menakluk wilayah di benua Eropah, yang kemudian mengisinya dengan tinta emas kejayaan dan keunggulan peradabannya. Ketika...
Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Mongol
RM79.75 MYR
Prof. Dr. Ali M. Ash-Shallabi Selain Baghdad, kota-kota dan negeri kaum muslimin lainnya di berbagai belahan dunia juga tak luput dari keganasan pasukan bangsa Mongol. Negeri Transoxiana (Maa waraa an-nahar),...
Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk
RM99.00 MYR
Pengarang : Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi Kata sebahagian ahli bijak, "Masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah harapan dan masa sekarang adalah kenyataan." Ciri-ciri orang besar adalah menghargai sejarah, dalam masa...
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah
RM74.25 MYR
Pengarang : Prof. Dr. Abdussyafi M. Abdul Lathif ISBN: 9789795926689 Para sejarawan Islam telah mencatatkan riwayat perjalanan umat dengan begitu amanah. Buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah karya Prof. Dr. Abdussyafi...
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah
RM71.50 MYR
Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Kehilafahan Utsmani selama berkuasa banyak menorehkan kemenangan yang gilang gemilang di hadapan kekuatan aliansi Salibis-Zionis Internasional. Bahkan, Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Muhamad Al-Fatih mampu merealisasikan...
Sale
Bilik-Bilik Cinta MUHAMMAD Kisah Sehari-Hari Rumah Tangga Nabi
Sold Out
Penulis: Nizar Abazhah Apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah?Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa yang beliau...
Sale
Biografi 60 Sahabat Nabi SAW
RM58.80 MYR RM98.00 MYR
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai pemikir Islam kontemporari asal Mesir, namanya cukup terkenal seiring dengan karya karyanya, Rijalun Haular Rasul (60 Sahabat Nabi) berisi tentang biografi...
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
RM68.75 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shidiq adalah nama besar yang menebarkan aroma rahmat dan kebaikan. Sosoknya memang...
Biografi Khalifah Rasulullah
RM60.50 MYR
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Lima Buku, lima sejarah hidup, lima model peranan dalam islam, dirangkum dalam 1 buku "Biografi Khalifah Rasulullah". Kelima buku sejarah hidup yang menjadi panutan dalam Islam...
Biografi Umar bin Al-Khathab
RM85.25 MYR
Pengarang : Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Umar bin Al-Khattab adalah sosok khalifah yang sangat terkenal dengan sikap adil dan sederhana. Beliau menjabat khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Buku...
Sale
Biografi Utsman bin Affan
RM68.40 MYR RM114.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu adalah sosok Khulafa Ar-Rasyidun, yang dipilih dan dibaiat pasca meninggalnya Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Ia sosok yang sangt istimewa,...
Sale
Bulughul Maram
Sold Out
Pengarang : Ibnu Hajar al- Asqalani Kitab ini begitu kecil untuk saiz kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh, namun sangat banyak di syarah atau dijelaskan oleh para ulama. Tak lain...
Dinasti Abbasiyah
RM30.00 MYR
Pengarang : DR. Yusuf Al-Isy Setelah Dinasti Umawiyah runtuh pada tahun 1300 hijriyah, mulailah Abu Al-Abbas yang bergelar A-Saffah mendirikan Negara Islam di Khurasan yang merupakan batu pertama berdirinya Khilafah Islamiyah...
Dinasti Umawiyah
RM45.00 MYR
Pengarang : Dr. Yusuf Al-Isy Buku ini adalah sebuah catatan sejarah tentang salah satu dinasti terbesar dalam rentang sejarah Islam, Dinasti Umawiyah. Sebuah dinasti yang telah ditakdirkan menjadi penerus peradaban...
Distorsi Sejarah Islam
RM33.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Yusuf Al-Qaradhawi Penulisan Ulang sejarah Islam seolah-olah sudah merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Banyak sekali buku-buku sejarah kita yang ternoda oleh pelbagai dusta, penyelewengan, dan riwayat yang...
Sale
Dosa-Dosa Besar
RM53.40 MYR RM89.00 MYR
Pengarang : Imam Adz-Dzahabi Setiap kita pasti punya salah dan khilaf, banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup ini yang sudah kita buat. Hanya satu manusia yang ma'sum (bersih dari dosa) yaitu Nabi Besar...
Ensiklopedi Aliran dan Madzhab Di Dunia Islam
RM134.75 MYR
Tim Riset dan Studi Islam Mesir Sebagai agama yang besar, sejarah Islam diwarnai dengan munculnya berbagai aliran dan madzhab yang tumbuh di negeri-negeri Muslim. Dengan berbagai corak pemikiran, tokoh, dan...
Ensiklopedi Hadits Qudsi Dan Penjelasannya
RM118.25 MYR
Pengarang : Imam al-Qasthalani Hadis Qudsi adalah hadith yang maknanya dari Allah Suhanallahu wa ta'ala dan lafaznya dari Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam. Beda halnya dengan al-Qur'an dimana lafaz dan maknanya...
Ensiklopedi Hadits-Hadits Adab
RM102.85 MYR
Pengarang : Imam Al Bukhari Modal Akhlak Membangun Peradaban, hadis-hadis yang berkaitan dengan etika dan tata krama pergaulan dihimpun secara khusus. Rujukan dalam membina persekitaran sosial dan peradaban umat manusia. Popular...
Sale
Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum
RM118.80 MYR RM198.00 MYR
Pengarang : Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi Buku "Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum" ini merupakan kumpulan hadits-hadits dalam masalah undang-undang yang dirangkum dari kitab-kitab induk hadis yang mu'tabar, seperti...
Sale
Ensiklopedi Pahala
RM102.00 MYR RM170.00 MYR
Pengarang : Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf ad Dimyati  Menjadi seorang muslim sungguh sangat-sangat mudah, dan ketika kita telah beriman maka untuk mengulang pahala juga merupakan hal yang sangat mudah, bayangkan...
Ensiklopedi Sejarah Islam ( Jilid 1 Dan 2 )
RM107.25 MYR
Pengarang : Tim Riset dan Studi Islam Mesir Buku ini merupakan ensiklopedi praktis (al-mausu’ah almuyassarah) berdasarkan kronologis sejarah, dari mulai kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai Dinasti Mamluk. Penulis...
Sale
Ensiklopedi Sunnah Syiah ( Jilid 1 Dan 2 )
RM123.00 MYR RM205.00 MYR
Pengarang : Prof. DR. Ali Ahmad As-Salus Perbincangan mengenai Sunnah dan Syiah terus mengemuka hingga kini. Tak hanya perbezaan-perbezaan pokok akidah yang dibicarakan, tetapi juga usaha-usaha dari kumpulan Syiah yang begitu...
Sale
Ensiklopedi Zakat
RM88.20 MYR RM147.00 MYR
Pengarang : Syaikh Muhammad Shalih al- Utsaimin Zakat adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu, namun seringkali orang-orang yang mampu acuh tak acuh terhadap kewajibannya ini, atau mereka tidak tahu bagaimana mereka...
Sale
Fatwa Penting Sehari-Hari
RM111.00 MYR RM185.00 MYR
Pengarang : Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Kehidupan masyarakat saat ini sangat memerlukan penyelesaian yang tepat dan jelas secara Syar'i dalam menyelesaikan permasalahan dan permasalahan yang sering kali timbul di tengah...
Fikih Hadits Bukhari-Muslim
RM103.40 MYR
Pengarang : Abdullah Alu Bassam Buku yang berjudul asli Taysirul ‘Allam ini adalah syarah (penjelas) kitab Umdatul Ahkam karya Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sebuah buku hadits yang sangat populer di...
Fikih Tamkin : Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam
RM65.00 MYR
Pengarang : Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi Kemenangan dan kejayaan bagi orang-orang yang beriman, mempunyai berbagai macam bentuk dan wujud yang berbeza, di antara yang terpenting adalah; tersampaikannya misi risalah, takluknya...
Sale
Fikih Ummahat : Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu
RM53.40 MYR RM89.00 MYR
Pengarang : Wafa Binti Abdul Aziz As-Suwailim Banyak yang sudah tahu betapa kuat Islam mewanti-wanti pemeluknya untuk menghormati ibu. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana Islam mengatur secara detil seluruh aspek...
Sale
Fiqih Shalat
RM117.00 MYR RM195.00 MYR
Pengarang : Ibnul Qayyim Al Jauziyyah Solat merupakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin melalui Rasul-Nya ketika beliau melakukan Isra 'dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Solat...
Sale
Fiqih Shalat Berjama'ah
RM69.00 MYR RM115.00 MYR
Pengarang : DR. Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Banyak sekali hadits Nabi SAW yang menganjurkan setiap individu muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Namun, acap kali orang yang mengikuti shalat berjamaah...
Sale
Golden Stories : Kisah-kisah Indah dalam Sejarah Islam
RM49.00 MYR RM84.00 MYR
Pengarang : Mahmud Musthofa Saad & Dr. Nashir Abu Amir Al-Humaidi Hidup adalah rentetan peristiwa. Setiap peristiwa, tentu mengandung hikmah yang tersembunyi. Sungguh beruntung mereka yang mampu mengambil hikmah dari berbagai...
Sale
Halal & Haram dalam Islam
RM66.00 MYR RM110.00 MYR
Pengarang : Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, tetapi di antara keduanya ada banyak perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh...
Sale
Halal Haram Ruqyah
Sold Out
Pengarang : Musdar Bustamam Tambusai Musdar Bustamam Tambusai telah dikenal luas sebagai pakar thibbun nabawi (perubatan ala Nabi), baik dari jam terbang praktiknya maupun dari bukunya yang terdahulu: Buku Pintar Jin,...
Sale
Hari-Hari ALLAH : Momen-Momen Bersejarah Yang ALLAH Muliakan
RM47.40 MYR RM79.00 MYR
Pengarang : Syaikh Hanafi Al-Mahlawi Hari-hari Allah adalah hari-hari agung dengan segala rangkaian peristiwa dan kejadian yang diciptakan Allah sejak penciptaan bumi dan langit hingga hari kiamat. Di antara hari-hari itu...
Sale
Hukum Fikih Seputar Al-Qur'an
RM35.40 MYR RM59.00 MYR
Pengarang : Dr Ahmad Salim Bolehkah orang yang berhadats membaca atau membawa mushaf Al QuranBagaimana hukum membacakan Al-Qur'an untuk orang yang mati atau yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai?Bolehkah menuliskan atau...
Sale
Huru-Hara Hari Kiamat
RM58.80 MYR RM98.00 MYR
Pengarang : Ibnu Katsir Umur Dunia sudah Tua. Pelbagai peristiwa bencana alam yang menelan korban nyawa dan harta, mulai dari banjir kilat, kebakaran hutanpemanasan global, tanah runtuh, angin taufan, gunung meletus,...
Sale
Jami’ Shahih Al-Adzkar
RM60.00 MYR RM100.00 MYR
Pengarang : Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Dzikir merupakan ibadah hati dan lisan, yang tidak mengenal batasan waktu. Bahkan Allah menyifati ulil albab, adalah mereka yang senantiasa menyebutkan Rabnya, baik dalam keadaaan...
Sale
Jati Diri Wanita Muslimah
RM48.00 MYR RM80.00 MYR
Pengarang : Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi Pada kehidupan muslimah modern banyak dilumuri kontradiksi, di satu ada yang serba berlebihan, di sisi lain kekurangan. Gambaran yang kita tangkap adalah seorang wanita muslimah...
Sale
Kebiasaan Rasulullah
RM100.00 MYR RM167.00 MYR
Pengarang : Muhammad Khalid  'Abri Dalam buku ini pembaca disuguhkan bagaimana kebiasaan yang merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah taala, yaitu nabi...
Sale
Kelengkapan Tarikh Rasulullah
RM81.00 MYR RM135.00 MYR
Pengarang : Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah benar-benar berhasil menghidangkan sejarah Rasulullah yang membuat siapa saja betah berlama-lama membacanya. Bahasa buku ini mudah dimengerti, bahasan setiap tema tidak...
Sale
Khawarij Dan Syiah : Dalam Timbangan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah
RM47.40 MYR RM79.00 MYR
Pengarang : Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Buku ini tergolong kategori 2 in 1 (two in one) kerana memuatkan dua tema sekaligus. Uniknya, kedua-dua tema yang diusung saling bertolak belakang, yakni...
Sale
King Faisal
RM41.40 MYR RM69.00 MYR
Pengarang : Amin Said Raja Faisal bin Abdul Aziz Alu Saud adalah sosok pemimpin yang meninggalkan banyak jejak kebaikan. Ia tak hanya dikenang oleh rakyat Kerajaan Saudi Arabia saja, tetapi juga...
Sale
Kisah Para Nabi
RM120.00 MYR RM149.00 MYR
Pengarang : Imam Ibnu Katsir Buku yang mengupas tentang kisah para nabi memang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak sedikit dari buku-buku tersebut yang memasukkan unsure-unsur cerita yang berpunca dari mitos, riwayat...
Sale
Kisah Tokoh-Tokoh Dunia Yang Masuk Islam
RM43.20 MYR RM72.00 MYR
Pengarang : Ahmad Hamid Sesungguhnya, petunjuk (hidayah) hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakiNya, dan mencabutnya dari sesiapa yang di kehendakiNya. Allah juga mengetahui...
Sale
Kisah-Kisah Wanita Teladan Yang Penuh Motivasi
RM54.00 MYR RM90.00 MYR
Pengarang : Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi Bagaimana kriteria “Wanita Teladan” menurut anda dan kita semua saat ini ? Apakah kriteria “Wanita Teladan” itu adalah wanita yang hidup di zaman modern...
Sale
Kitab Tauhid
RM51.00 MYR RM85.00 MYR
Pengarang : Dr. Shalih Bin Fauzan Al Fauzan Selama 13 tahun di Makkah, sesudah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad saw mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah yang merupakan pondasi bangunan...
Sale
Malapetaka Akhir Zaman
RM68.70 MYR RM137.00 MYR
Pengarang : Al-Hafizh Ibnu Katsir Pada suatu saat akan datang masa dimana harta, anak, bapak dan ibu serta handai tauladan tidak dapat lagi memberikan pertolongan, tidak mengenal satu sama lainnya semuanya...
Sale
Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i
RM72.00 MYR RM120.00 MYR
PENGARANG: Dr. Muhammad bin 'Abdul Wahab al-'Aqil Buku ini mengupas tentang manhaj (metode) ber‘aqidah seorang imam besar yang diikuti oleh jutaan orang di seluruh penjuru dunia dari kalangan Ahlus Sunnah...
Showing 1 - 60 of 98 results