Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam
Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam
RM101.75 MYR
Buku asli ini berjudul An-Nawazil Al-Kubra fi At-Tarikh Al-Islami (Bencana-bencana Besar dalam Sejarah Islam). Bencana-bencana yang dimaksud adalah; jatuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol pada tahun 656 H, jatuhnya Baitul Maqdis di tangan tentara Salib pada tahun 492 H, lalu jatuhnya Granada di Andalusia dan berakhirnya daulah Islam di negeri...
Kelengkapan Tarikh Rasulullah
Sale
Kelengkapan Tarikh Rasulullah
RM81.00 MYR RM135.00 MYR
Pengarang : Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah benar-benar berhasil menghidangkan sejarah Rasulullah yang membuat siapa saja betah berlama-lama membacanya. Bahasa buku ini mudah dimengerti, bahasan setiap tema tidak bertele-tele atau membosankan. Buku ini tidak sekedar berbicara tentang alur kehidupan sejarah Rasulullah dari A sampai Z. Tapi, juga memuat...
Mukaddimah Ibnu Khaldun
Sale
Mukaddimah Ibnu Khaldun
RM129.00 MYR RM168.00 MYR
Tak banyak tokoh yang memiliki penguasaan iilmu pengetahuan multidisipliner seperti Al-Allamah Ibnu Khaldun. Ini ditunjukkan oleh karya-karyanya, antara lain: Kitab Al-'Ibrar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-'Akbar(Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang...
Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala (4 jilid lengkap)
Sale
Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala (4 jilid lengkap)
RM378.00 MYR RM630.00 MYR
Imam Adz-dzahabi Sejarah singkat Imam Muhammmad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi   KHULAFAURRASYIDIN Abu Bakar Ash-Shiddiq Kalifah Rasulullah SAW Umar bin Khaththab RA Utsman bin Affan RA Ali bin Abu Thalib   RINGKASAN SIYAR A’LAM AN-NUBALA’ Abu Ubaidah bin Al Jarrah Thalhah bin Ubaidullah Az-Zubair bin Al Awwam Abdurrahman bin...
Shahih Tarikh Ath-Thabari (Jilid 1-5)
Sale
Shahih Tarikh Ath-Thabari (Jilid 1-5)
RM402.00 MYR RM670.00 MYR
  Al hamdullilah kami ucapkan sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses terjemah dan editing kitab Shahih Tarikh Ath-Thabari ini. Salam dan shalawat kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurah pada sang penyelamat manusia dari era kegelapan kepada era pencerahan, Nabi Muhammad SAW,...
Tarikh Khulafa
Sale
Tarikh Khulafa
RM99.00 MYR RM140.00 MYR
Penulis: Imam as-Suyuthi Zaman terus berputar, banyak peristiwa penting telah tercatat dalam buku ilmiah. Diantara sekian karya ilmiah yang luar biasa yang ditulis oleh Al Imam Al Alim Al Muhaddits Jalaluddin As Suyuti Rahimahullah dengan judul Al Khulafa. Buku ini berisikan sejarah penting para pemimpin islam pada masa-masa khulafa’urrasyidin, Bani...
Zadul Ma'ad : Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat ( Jilid 1-6 )
Sale
Zadul Ma'ad : Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat ( Jilid 1-6 )
Sold Out
Pengarang : Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah Buku Zadul Ma’ad Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, buku islam karya ulama besar dan terkenal yaitu Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah yang berisi tentang sejarah islam, fiqih, hadits yang di bahas secara rinci dan mendalam dengan dalil dalil yang dapat di pertanggungjawabkan. Membaca buku islam ini seolah olah kita hidup di...
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
Sold Out
Penulis : Muhammad Ahmad 'Isa Pada zaman yang miskin teladan ini, tatkala banyak manusia sudah menyimpang dari tuntunan ilahi dan tidak lagi bercermin dari diri Muslim sejati, ada baiknya sejenak kita hidup bersama para Sahabat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Sebagai generasi terbaik—setelah para Nabi —keteguhan iman, kelurusan tauhid, kegigihan ibadah,...
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
Sale
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
Sold Out
penulis: Abdus Sattar Asy-Syaikh Buku Sahabat Yang Dijamin Surga judul: 10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga, merangkum kisah dari 10 sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallamyang dijamin masuk kedalam surga. Semoga ketakwaan, kesalehan dan keteguhan yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia tersebut bisa menjadi contoh bagi kita umat Islam...
1000 Mukjizat Rasulullah saw
Sale
1000 Mukjizat Rasulullah saw
Sold Out
Mukjizat adalah kejadian dan fenomena luar biasa dan tak mampu dilakukan oleh manusia yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya yang diutus sebagai nabi, dengan tujuan untuk menghadapi orang-orang yang mengingkarinya dan memperkuatkan kebenaran risalah yang dibawanya. Setiap nabi dan rasul yang diutus diberi mukjizat oleh Allah untuk membenarkan risalah yang dibawanya. Mukjizat...
20 Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga
Sale
20 Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga
Sold Out
Pengarang : Ahmad Khalil Jum`ah Jika selama ini yang sering kita dengar adalah daftar para sahabat yang dijamin masuk syurga, maka kali ini penerbit i`tishom menyajikan kepada anda sebuah buku sirah dengan judul 20 sirah shahabiyah yang dijamin masuk syurga. Buku karya Ahmad Khalil Jum`ah ini wajib dimiliki oleh kaum muslimin,...
60 Sirah Sahabat Rasulullah
Sale
60 Sirah Sahabat Rasulullah
Sold Out
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran dan kesunggguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah islam dan tokoh-tokohnya pada kurun waktu yang lalu. Siapapun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok-sosok manusia...
Al-Wafa
Sale
Al-Wafa
RM75.00 MYR RM125.00 MYR
Sesiapa yang mengenal Muhammad dengan sebenarnya tak akan mampu untuk tidak mencintainya. Muhammad mengundang dan menawan jiwa siapa pun untuk mencintainya. Dan mencintai Muhammad adalah kurnia yang luar biasa. Sebab "Al-Mar'u ma'a man ahabba," ujarnya sendiri suatu ketika. "Seorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai." Maka mencintai Muhammad adalah awal...
Biografi 60 Sahabat Nabi SAW
Sale
Biografi 60 Sahabat Nabi SAW
RM58.80 MYR RM98.00 MYR
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai pemikir Islam kontemporari asal Mesir, namanya cukup terkenal seiring dengan karya karyanya, Rijalun Haular Rasul (60 Sahabat Nabi) berisi tentang biografi sahabat Nabi SAW, karya karyanya dikenali dengan gaya tulisan yang mudah dicerna.Khalid kecil menghafal Al Quran 30 juz hanya dengan...
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Sale
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
RM59.00 MYR RM101.40 MYR
Penulis :Syaikh Ahmad Farid Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal...
Ketika Rasulullah Harus Berperang
Sale
Ketika Rasulullah Harus Berperang
RM79.00 MYR RM99.40 MYR
Penulis: Dr Ali Muhammad as-Shallabi   KETIKA RASULULLAH HARUS BERPERANG Selama Rasulullah Saw diangkat menjadi Rasul, tidak pelak, beberapa perang dijalaninya. Perang dalam Islam, bukan untuk membuat kerusakan. Tapi lebih untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Perang dalam Islam dilakukan sangat santun dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Rasulullah melarang...
Kisah-Kisah Wanita Teladan Yang Penuh Motivasi
Sale
Kisah-Kisah Wanita Teladan Yang Penuh Motivasi
RM54.00 MYR RM90.00 MYR
Pengarang : Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi Bagaimana kriteria “Wanita Teladan” menurut anda dan kita semua saat ini ? Apakah kriteria “Wanita Teladan” itu adalah wanita yang hidup di zaman modern dengan segala macam kegiatannya ?“KISAH-KISAH WANITA TELADAN YANG PENUH MOTIVASI”, didalam buku ini anda akan menemukan jawaban yang sebenarnya bagaimana...
Nabi Sang Penyayang
Sale
Nabi Sang Penyayang
RM51.00 MYR RM85.00 MYR
Muhammad adalah teladan terbaik yang diutus Allah kepada kita, karena kasih sayang dan kecintaannya kepada kita, untuk kita ikuti jejaknya."(Will Durant; penulis buku "The Story of Civilization")Banyak dari kalangan nonmuslim yang kagum dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Agung. Meskipun mereka belum memeluk Islam, mereka mengatakan sebuah kebenaran...
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung
Sale
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung
RM77.00 MYR RM87.50 MYR
Penulis: al-Hafizh Ibnu Katsir Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq diracun hingga menyebabkan kematian beliau? Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab? Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman...
Rawa'i Sirah
Sale
Rawa'i Sirah
RM47.40 MYR RM79.00 MYR
Rawa’i Sirah – Kisah Inspiratif dari Kehidupan Rasulullah saw Tulisan dari seorang ulama kontemporari yang  sangat mashur di kalangan kita, beliau adalah Dr. ‘Aidh Al-Qarni ini bukan sekadar cerita, bukan sekadar paparan, juga bukan sekAdar kronologi peristiwa yang ada di dalam buku-buku yang lain, tetapi lebih kaya dengan pelajaran, pembelajaran dan...
Sejarah Lengkap Rasulullah
Sale
Sejarah Lengkap Rasulullah
RM150.00 MYR RM250.00 MYR
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bukan sekedar mengetahui seperti peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau, seperti kajian sejarah pada umumnya. Tetapi ada tujuan lebih besar dari sekedar mengetahui rentetan sejarah belaka. Kajian sejarah Nabi Muhammad harus memberikan gambaran komprehensif...
Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam
Sale
Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam
RM48.00 MYR RM80.00 MYR
Bagaimana jika Anda diajak berwisata ke kota Nabi—Madinah Munawwarah (kota bercahaya)? Sebuah wisata tak biasa, karena Anda dibawa sang penulis untuk seakan merasakan hidup bersama Rasulullah sekitar 10 tahun, semenjak beliau berhijrah hingga detik terakhir menghadap Sang Khalik. Bagaimana Rasul menjalani pergulatan hidup sehari-hari di komunitas baru sekaligus membangun kota...
Sejarah Nabi Muhammad
Sale
Sejarah Nabi Muhammad
RM51.00 MYR RM85.00 MYR
ibnu katsir Pada prinsipnya setiap muslim mengidolakan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam sebagai suri tauladan utama, karena itu merupakan konsekuensi dua kalimat syahadat yang menjadi syarat mutlak keislaman seseorang. Mengidolakan nabi Shallallahu 'alaihi wassalam sebagai utusan Allah Ta'ala bagi kaum mukmin, sangat erat hubungannya dengan iman terhadap risalah beliau
Shahih Sirah Nabawiyah
Sale
Shahih Sirah Nabawiyah
RM108.00 MYR RM180.00 MYR
Betapa banyak kisah suri tauladan Rasulullah SAW yang dilupakan atau sama sekali tidak dikenal oleh kaum muslimin. Kita saat ini mungkin tengah asyik masyuk dengan dunia, sehingga seolah peri kehidupan sang utusan Allah tidak lagi menarik untuk dicermati dan diteladani. Buku ini cuba mengingatkan kembali akan pentingnya sebuah rekam jejak...
Sirah Nabawiyah (Ibnu Hisyam)
Sirah Nabawiyah (Ibnu Hisyam)
RM87.50 MYR
Sebelum kedatangan Rasulullah SAW , bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi biografi (Sirah) dan sejarah (tarikh) yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita cerita yang berkembang diantara mereka. Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Muhammad SAW dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis hadis yang disampaikannya...
Sirah Nabi Muhammad
Sale
Sirah Nabi Muhammad
RM72.00 MYR RM120.00 MYR
Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad . Alasannya adalah, sirah Nabi tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara lengkap, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata,...
Sirah Para Tabiin
Sale
Sirah Para Tabiin
RM100.00 MYR RM167.00 MYR
Pengarang : DR. Abdurrahman Ra'fat Al-Basya Kisah perjalanan hidup salafus shalih memang selalu menarik untuk disimak. Karena kehidupan mereka dipenuhi oleh catatan yang ditulis dengan tinta emas, yang tak lekang oleh berlalunya sang waktu. Contohnya adalah kisah hidup para tabi'in. Mereka adalah sosok - sosok shalih dan cerdas. Seolah - olah...
Sirah Shahabat : Keteladanan Orang Di Sekitar Nabi
Sale
Sirah Shahabat : Keteladanan Orang Di Sekitar Nabi
RM39.00 MYR RM65.00 MYR
Pengarang : Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy Keberanian Mu’adz bin Amr bin A-Jamuh dan Mu’adz bin Al-Afra'. Al-Bukhari mentakhrij, bahwa Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu berkata, “Ketika aku sedang berada di dalam barisan pasukan sewaktu perang Badr, di samping kanan dan kiriku ada dua pemuda yang masih amat belia. Seakan-akan aku tidak percaya...
Tarikh Khulafa
Sale
Tarikh Khulafa
RM99.00 MYR RM140.00 MYR
Penulis: Imam as-Suyuthi Zaman terus berputar, banyak peristiwa penting telah tercatat dalam buku ilmiah. Diantara sekian karya ilmiah yang luar biasa yang ditulis oleh Al Imam Al Alim Al Muhaddits Jalaluddin As Suyuti Rahimahullah dengan judul Al Khulafa. Buku ini berisikan sejarah penting para pemimpin islam pada masa-masa khulafa’urrasyidin, Bani...
Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah
Sale
Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah
RM52.20 MYR RM87.00 MYR
Pengarang : Muhammad Said Mursi Sejarah Islam adalah sejarah yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa besar dan berpengaruh terhadap peradaban manusia. Kehadiaran Islam tidak dapat dipungkiri telah memberikan sebuah warna baru yang menawan, bahkan mengagumkan dalam episode-episode sejarah anak manusia. Setelah sebelumnya sejarah manusia adalah sejarah yang kelam, maka Islam adalah cahaya baru...
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
Sold Out
Penulis : Muhammad Ahmad 'Isa Pada zaman yang miskin teladan ini, tatkala banyak manusia sudah menyimpang dari tuntunan ilahi dan tidak lagi bercermin dari diri Muslim sejati, ada baiknya sejenak kita hidup bersama para Sahabat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Sebagai generasi terbaik—setelah para Nabi —keteguhan iman, kelurusan tauhid, kegigihan ibadah,...
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
Sale
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
Sold Out
penulis: Abdus Sattar Asy-Syaikh Buku Sahabat Yang Dijamin Surga judul: 10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga, merangkum kisah dari 10 sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallamyang dijamin masuk kedalam surga. Semoga ketakwaan, kesalehan dan keteguhan yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia tersebut bisa menjadi contoh bagi kita umat Islam...
147 Ilmuan Islam Terkemuka Dalam Sejarah Islam
Sale
147 Ilmuan Islam Terkemuka Dalam Sejarah Islam
Sold Out
Apa yang terjadi jika pada abad pertengahan Dunia Islam tidak melahirkan para saintis dan pencipta dalam bidang sains? Tahukah anda, bahawa masa kegemilangan Islam pada abad ketiga mampu melahirkan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina (Avicenna), Jabir bin Hayyan (Geber), Al-Hasan bin Al-Haitham (Al-Hazen), dan lain-lain? Buku ini memaparkan secara lengkap kisah...
45 Tokoh Pengukir Sejarah
Sale
45 Tokoh Pengukir Sejarah
RM28.00 MYR RM47.00 MYR
Muhammad 'Imarah Sejak Kristen tersebar di Romawi pada masa Kaisar Konstantin Agung (274-377 M) hingga abad ke-16, mereka tidak melahirkan seorang ilmuwan pun. Pada paruh kedua abad ke-16, Eropa memulai perjalanan ilmiahnya ke ilmu-ilmu produk peradaban Islam, di bawah tantangan dan pemberontakan sengit gereja. Buku Coppernicus (1473-1543) tentang perputaran bumi...
60 Biografi Ulama Salaf
Sale
60 Biografi Ulama Salaf
Sold Out
Pengarang : Syaikh Ahmad Farid Dari sekian hal yang menjadikan kita merasa bangga dan bahagia menjadi orang muslim adalah karena kita mempunyai sejarah gemilang di masa lalu yang dilakoni orang-orang shalaeh. Mereka hadir dalam pelataran sejarah sebagai sosok yang susah dicari padanannya, dimana mencintai mereka sama artinya mencintai kebaikan, kebenaran bahkan...
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Sale
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
RM59.00 MYR RM101.40 MYR
Penulis :Syaikh Ahmad Farid Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal...
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
RM68.75 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shidiq adalah nama besar yang menebarkan aroma rahmat dan kebaikan. Sosoknya memang layak diabadikan dalam lembaran-lembaran pujian untuk dikenang kebaikannya. Berbeza dengan aroma laknat dan kesesatan yang disebarkan oleh nama-nama seperti; Firaun,...
Biografi Ali bin Abi Thalib
Biografi Ali bin Abi Thalib
RM68.75 MYR
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu adalah khalifah keempat dari Khulafaurrasyidin, sebuah estafet kepemimpinan yang selau berada dalam petunjuk dan hidayah. Ali bin Abi Thalib melanjutkan tongkat kepemimpinan para pendahulunya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, dan Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhum. Kepemimpin yang tegak...
Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia
Sale
Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia
RM21.00 MYR RM30.00 MYR
Muhammad Abdullāh Enan Sang ulama multidisipliner. Di Timur, Ibnu Khaldun disebut al-‘Allamah (Mahaguru). Di Barat, digelari the Polymath (penghimpun berbagai bidang pengetahuan). Namun, di atas segalanya, ia menelaah semua kajiannya dengan kadar ilmiah yang tinggi, dan tak diragukan lagi sangat berkontribusi atas perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Lahir di Tunisia pada...
Biografi Imam Abu Hanifah	(Soft Cover) Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir
Sale
Biografi Imam Abu Hanifah (Soft Cover) Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pengusung Kebebasan Berpikir
Sold Out
Tariq Suwaidan Ia sosok yang sangat mensyukuri anugerah akal. Ia menjunjung tinggi kebebasan berpikir, namun yang dapat dipertanggungjawabkan.  Ia senang berdiskusi dan bahkan berdebat—bukan untuk menjatuhkan lawan dalam kesalahan, namun agar sampai di titik temu dan kebenaran. Prinsip demikian membuatnya rendah hati dan tak fanatik. Ia pernah mengatakan, "Pernyataanku hanya...
Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal : Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah
Sale
Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal : Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah
Sold Out
Tariq Suwaidan  TELADAN kegigihan mempertahankan prinsip. Ia melewati masa paling dramatis dalam hidupnya ketika harus dipenjara, disiksa, dan dihinakan karena kukuh meyakini Al-Quran adalah semata kalam Allah; tidak kurang, tidak lebih—berseberangan dengan penguasa masa itu yang memaksakan ideologi, ingin semua orang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dan ia “makhluk”.Dialah...
Biografi Imam Malik
Sale
Biografi Imam Malik
Sold Out
Penulis: Tariq Suwaidan Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Madinah. Lahir, tumbuh, belajar, dan mengajar di Madinah. Jika ada yang mengharuskannya keluar dari tanah kelahiran maka itu adalah ke Makkah untuk beribadah umrah dan melaksanakan kewajiban haji. Kecintaannya kepada Kota Nabi tersebut membuat ia bertahan meski harus menerima siksaan dari...
Biografi Imam Syafi'i
Sale
Biografi Imam Syafi'i
Sold Out
Tariq Suwaidan Bergambar, sarat ilmu, dan kaya wawasanBegitu akrab namanya di hati kita, tapi sudahkah kita mengenalnya lebih dekat?Buku ini menyuguhkan riwayat hidup Imam Syafi’i dengan narasi dan ilustrasi memikat. Sang imam berusia singkat, namun hidupnya penuh semangat ilmu dan amal, meletakkan dasar-dasar keilmuan Islam yang layak diingat. • Beda dari...
Biografi Khalifah Rasulullah
Biografi Khalifah Rasulullah
RM60.50 MYR
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Lima Buku, lima sejarah hidup, lima model peranan dalam islam, dirangkum dalam 1 buku "Biografi Khalifah Rasulullah". Kelima buku sejarah hidup yang menjadi panutan dalam Islam tersebut, antara lain: Pertama, Dan Datanglah Abu Bakar (terbit 1962)"Yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling...
Biografi Umar bin Al-Khathab
Biografi Umar bin Al-Khathab
RM85.25 MYR
Pengarang : Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Umar bin Al-Khattab adalah sosok khalifah yang sangat terkenal dengan sikap adil dan sederhana. Beliau menjabat khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Buku ini menjelaskan secara lengkap perjalanan hidup, wawasan, akhlak mulia, pemerintahan, dan segala aspek kehidupan Khalifah Umar bin Al-Khattab.Umar bin Al-Khattab...
Biografi Utsman bin Affan
Sale
Biografi Utsman bin Affan
RM68.40 MYR RM114.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu adalah sosok Khulafa Ar-Rasyidun, yang dipilih dan dibaiat pasca meninggalnya Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Ia sosok yang sangt istimewa, kerana menjadi menantu dari dua anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; Ummu Kultsum dan Ruqayyah Radhiyallahu Anhuma.Dialah satu-satunya sahabat...
Ketika Rasulullah Harus Berperang
Sale
Ketika Rasulullah Harus Berperang
RM79.00 MYR RM99.40 MYR
Penulis: Dr Ali Muhammad as-Shallabi   KETIKA RASULULLAH HARUS BERPERANG Selama Rasulullah Saw diangkat menjadi Rasul, tidak pelak, beberapa perang dijalaninya. Perang dalam Islam, bukan untuk membuat kerusakan. Tapi lebih untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Perang dalam Islam dilakukan sangat santun dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Rasulullah melarang...
Khalid bin Al-Walid
Sale
Khalid bin Al-Walid
RM72.00 MYR RM120.00 MYR
Manshur Abdul Hakim Manshur Abdul Hakim ingin memperkenalkan lebih dalam tentang salah satu sosok terpenting dalam perjuangan dan penyebaran dakwah Islam di seluruh Jazirah Arab, daerah Persia, Syam, dan penakluk Kisra dan Kaisar, yaitu Khalid bin Al-Walid; Pedang Allah yang Tak Terkalahkan.Khalid bin Al-Walid belum pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam...
Kisah 31 Nabi Allah SWT dari Adam hingga Isa alayhissalam
Sale
Kisah 31 Nabi Allah SWT dari Adam hingga Isa alayhissalam
RM102.00 MYR RM170.00 MYR
Penulis: Ibnu Katsir Banyak kisah para nabi dan rasul yang mungkin pernah kita ketahui. Namun, cukup banyak pula di antara kisah-kisah tersebut yang tidak memiliki sumber periwayatan yang jelas. Buku karya Ibnu Katsir—ulama besar pakar tafsir dan tarikh—ini mencoba hadir dengan menutupi “kelemahan” ini. Dengan metode ilmiah standar dan berpedoman pada...
Muawiyah bin Abu Sufyan
Sale
Muawiyah bin Abu Sufyan
RM93.00 MYR RM155.00 MYR
Muawiyah bin abu Sufyan Ra menjadi orang besar sejak Rasulullah SAW masih hidup, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu Al Quran. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar ra , Muawiyah ra adalah salah seorang panglima penting dalam penakhlukan Syam. Pada masa Umar Ra , Muawiyah ra telah muncul menjadi sosok yang...
Muhammad Al-Fatih : Penakluk Konstantinopel
Sale
Muhammad Al-Fatih : Penakluk Konstantinopel
RM27.00 MYR RM45.00 MYR
Syaikh Ramzi Al-Munyawi Awalnya adalah sabda Rasulullah, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah penakluk dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." (HR. Ahmad) Sekitar 800 tahun lamanya, mimpi indah ini tersimpan rapi dalam lembaran-lembaran kitab hadits. Bukan tidak ada yang berminat menjadi pahlawannya. Sudah banyak. Nahkan, sekitar 11 kali percobaan telah...
Mukaddimah Ibnu Khaldun
Sale
Mukaddimah Ibnu Khaldun
RM129.00 MYR RM168.00 MYR
Tak banyak tokoh yang memiliki penguasaan iilmu pengetahuan multidisipliner seperti Al-Allamah Ibnu Khaldun. Ini ditunjukkan oleh karya-karyanya, antara lain: Kitab Al-'Ibrar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-'Akbar(Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang...
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung
Sale
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung
RM77.00 MYR RM87.50 MYR
Penulis: al-Hafizh Ibnu Katsir Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq diracun hingga menyebabkan kematian beliau? Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab? Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman...
Perjalanan hidup Khalifah yang Agung UMAR BIN ABDUL AZIZ, Ulama & Pemimpin yang Adil
Sale
Perjalanan hidup Khalifah yang Agung UMAR BIN ABDUL AZIZ, Ulama & Pemimpin yang Adil
RM60.00 MYR RM99.00 MYR
Penulis : Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Hebatnya pencapaian Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola negara, berawal dari kesungguhannya menuntut ilmu, ditopang oleh orientasi yang lurus kepada Allah, dan jerih payah tiada kenal lelah. Dari pengabdian yang penuh dedikasi inilah, lahir negara yang adil, yang terwujud dalam bentuk: menegakkan prinsip syura...
Shalahuddin Al-Ayyubi
Sale
Shalahuddin Al-Ayyubi
RM84.00 MYR RM140.00 MYR
Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Tahukan Anda tentang kisah di balik sosok Shalahuddin Al-Ayyubi, berikut kami sampaikan sedikit diantaranya: Perang Salib (Crusade) adalah perang terlama antara komunitas Islam dan Kristiani. Ia berlangsung hampir dua abad, sejak tahun 1095 sampai 1291 M. Perang Salib merupakan proyek besar yang dipelopori oleh Paus Urbanus...
Sirah Nabawiyah (Ibnu Hisyam)
Sirah Nabawiyah (Ibnu Hisyam)
RM87.50 MYR
Sebelum kedatangan Rasulullah SAW , bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi biografi (Sirah) dan sejarah (tarikh) yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita cerita yang berkembang diantara mereka. Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Muhammad SAW dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis hadis yang disampaikannya...
Sirah Nabi Muhammad
Sale
Sirah Nabi Muhammad
RM72.00 MYR RM120.00 MYR
Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad . Alasannya adalah, sirah Nabi tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara lengkap, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata,...
Timur Leng
Sale
Timur Leng
RM51.00 MYR RM85.00 MYR
Author : Justin Marozzi Panglima Islam Penakluk Dunia Mengikuti jejak Iskandar Agung dan Jenghis Khan, Timur Leng adalah penakluk terakhir dan terhebat yang pernah dikenal dunia. Pada akhir dasawarsa abad ke-14, dia menyapu Asia di hadapan pasukan yang ganas, menghancurkan kota, dan membantai musuh—membuatnya amat ditakuti di seluruh Asia, Afrika,...