Ahkam Sulthaniyah
Sale
Ahkam Sulthaniyah
RM65.00 MYR RM79.00 MYR
enulis: Imam al-Mawardi Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah ini merupakan karya monumental al-Mawardi yang kuat diyakini ditulis atas permintaan Khalifah al-Qa’im bi Amrillah (422–467 H). Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifah dan jajarannya. Selain dibutuhkan oleh aparatur pemerintah sebagai rujukan untuk menjalankan tugas...
Al-Bidayah wa An-Nihayah
Sale
Al-Bidayah wa An-Nihayah
RM1,790.00 MYR RM1,990.00 MYR
Bangkit Dan Runtuhnya Andalusia
Sale
Bangkit Dan Runtuhnya Andalusia
RM108.30 MYR RM139.00 MYR
Pengarang : DR. Raghib As-Sirjani Sejarah Andalusia adalah kisah tentang kegemilangan kaum muslimin yang berjaya menakluk wilayah di benua Eropah, yang kemudian mengisinya dengan tinta emas kejayaan dan keunggulan peradabannya. Ketika wilayah Andalusia, yang saat ini terletak di Sepanyol dan sebahagian kecil Portugal berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, jejak-jejak kecemerlangan...
Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Monggol
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Monggol
RM85.00 MYR RM98.00 MYR
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah
RM110.00 MYR RM145.00 MYR
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah
RM110.00 MYR RM139.00 MYR
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Fathimiyah
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Fathimiyah
RM99.00 MYR RM120.40 MYR
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Zankiyah
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Zankiyah
RM120.00 MYR RM155.00 MYR
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah
Sale
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah
RM88.35 MYR RM99.00 MYR
Pengarang : Prof. Dr. Abdussyafi M. Abdul Lathif ISBN: 9789795926689 Para sejarawan Islam telah mencatatkan riwayat perjalanan umat dengan begitu amanah. Buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah karya Prof. Dr. Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif ini adalah salah satu permata dalam bidang sejarah Islam. Dengan membacanya, semoga kaum Muslimin boleh meneladani para...
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah
Sale
Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah
RM93.00 MYR RM110.00 MYR
Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Kehilafahan Utsmani selama berkuasa banyak menorehkan kemenangan yang gilang gemilang di hadapan kekuatan aliansi Salibis-Zionis Internasional. Bahkan, Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Muhamad Al-Fatih mampu merealisasikan nubuwwah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang ditaklukkannya Romawi dan Konstantinopel. Kemenangan diraih berkat tersedianya empat faktor pendukung yaitu; (1)...
Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam
Sale
Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam
RM105.45 MYR RM139.00 MYR
Buku asli ini berjudul An-Nawazil Al-Kubra fi At-Tarikh Al-Islami (Bencana-bencana Besar dalam Sejarah Islam). Bencana-bencana yang dimaksud adalah; jatuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol pada tahun 656 H, jatuhnya Baitul Maqdis di tangan tentara Salib pada tahun 492 H, lalu jatuhnya Granada di Andalusia dan berakhirnya daulah Islam di negeri...
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Sale
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
RM89.00 MYR RM119.00 MYR
Penulis :Syaikh Ahmad Farid Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal...
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
Sale
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
RM79.00 MYR RM93.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shidiq adalah nama besar yang menebarkan aroma rahmat dan kebaikan. Sosoknya memang layak diabadikan dalam lembaran-lembaran pujian untuk dikenang kebaikannya. Berbeza dengan aroma laknat dan kesesatan yang disebarkan oleh nama-nama seperti; Firaun,...
Biografi Ali bin Abi Thalib
Sale
Biografi Ali bin Abi Thalib
RM79.00 MYR RM93.00 MYR
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu adalah khalifah keempat dari Khulafaurrasyidin, sebuah estafet kepemimpinan yang selau berada dalam petunjuk dan hidayah. Ali bin Abi Thalib melanjutkan tongkat kepemimpinan para pendahulunya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, dan Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhum. Kepemimpin yang tegak...
Biografi Umar Abdul Aziz
Biografi Umar Abdul Aziz
RM0.00 MYR
Biografi Umar bin Al-Khathab
Sale
Biografi Umar bin Al-Khathab
RM89.00 MYR RM110.00 MYR
Pengarang : Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Umar bin Al-Khattab adalah sosok khalifah yang sangat terkenal dengan sikap adil dan sederhana. Beliau menjabat khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Buku ini menjelaskan secara lengkap perjalanan hidup, wawasan, akhlak mulia, pemerintahan, dan segala aspek kehidupan Khalifah Umar bin Al-Khattab.Umar bin Al-Khattab...
Biografi Utsman bin Affan
Sale
Biografi Utsman bin Affan
RM73.00 MYR RM88.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu adalah sosok Khulafa Ar-Rasyidun, yang dipilih dan dibaiat pasca meninggalnya Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Ia sosok yang sangt istimewa, kerana menjadi menantu dari dua anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; Ummu Kultsum dan Ruqayyah Radhiyallahu Anhuma.Dialah satu-satunya sahabat...
Sale
Daulah Bani Umayyah
RM95.00 MYR RM125.00 MYR
Dinasti Abbasiyah
Sale
Dinasti Abbasiyah
RM35.00 MYR RM49.00 MYR
Pengarang : DR. Yusuf Al-Isy Setelah Dinasti Umawiyah runtuh pada tahun 1300 hijriyah, mulailah Abu Al-Abbas yang bergelar A-Saffah mendirikan Negara Islam di Khurasan yang merupakan batu pertama berdirinya Khilafah Islamiyah terbesar, iaitu Dinasti Abbasiyah. Ciri-ciri pemerintahan yang diwarnai corak keislaman tersebut mencatatkan prestasi luar biasa yang dicatatkan oleh tinta emas...
Dinasti Umawiyah
Sale
Dinasti Umawiyah
RM45.00 MYR RM60.00 MYR
Pengarang : Dr. Yusuf Al-Isy Buku ini adalah sebuah catatan sejarah tentang salah satu dinasti terbesar dalam rentang sejarah Islam, Dinasti Umawiyah. Sebuah dinasti yang telah ditakdirkan menjadi penerus peradaban Islam, suka atau tidak suka selepas masa keemasan era Khulafaurrasyidun. Sebagai sebuah catatan sejarah, tentu saja buku ini berusaha memaparkan...
Distorsi Sejarah Islam
Sale
Distorsi Sejarah Islam
RM39.90 MYR RM49.00 MYR
Fitnah Kubra Tragedi Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan
Sale
Fitnah Kubra Tragedi Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan
RM55.00 MYR RM69.00 MYR
Sale
Futuhal Buldan
RM74.00 MYR RM93.00 MYR
Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Quran
Sale
Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Quran
RM179.00 MYR RM210.00 MYR
Hilyatul Auliya’ (26Jilid)
Sale
Hilyatul Auliya’ (26Jilid)
RM2,390.00 MYR RM2,899.00 MYR
Jerusalem Satu Kota Tiga Agama
Sale
Jerusalem Satu Kota Tiga Agama
RM85.00 MYR RM99.00 MYR
Kelengkapan Tarikh Rasulullah
Sale
Kelengkapan Tarikh Rasulullah
RM81.00 MYR RM135.00 MYR
Pengarang : Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah benar-benar berhasil menghidangkan sejarah Rasulullah yang membuat siapa saja betah berlama-lama membacanya. Bahasa buku ini mudah dimengerti, bahasan setiap tema tidak bertele-tele atau membosankan. Buku ini tidak sekedar berbicara tentang alur kehidupan sejarah Rasulullah dari A sampai Z. Tapi, juga memuat...
Khalid bin Al-Walid
Sale
Khalid bin Al-Walid
RM75.00 MYR RM89.00 MYR
Manshur Abdul Hakim Manshur Abdul Hakim ingin memperkenalkan lebih dalam tentang salah satu sosok terpenting dalam perjuangan dan penyebaran dakwah Islam di seluruh Jazirah Arab, daerah Persia, Syam, dan penakluk Kisra dan Kaisar, yaitu Khalid bin Al-Walid; Pedang Allah yang Tak Terkalahkan.Khalid bin Al-Walid belum pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam...
Khulafaur Rasyidin Yang Agung
Sale
Khulafaur Rasyidin Yang Agung
RM129.00 MYR RM165.00 MYR
Kisah Shahih Para Nabi (3 Jilid)
Sale
Kisah Shahih Para Nabi (3 Jilid)
RM229.00 MYR RM279.00 MYR
Penulis : Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali  Sudah saatnya ummat Islam selektif dalam membaca sejarah, lebih¬lebih sejarah tentang riwayat para Nabi Allah yang tentunya selain merupakan kebenaran dan realita sejarah, mengandung pelajaran yang dapat dipetik dan diamalkan. Dengan sumber-sumber yang otentik, shahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, akurasi kebenaran sejarah menjadi tidak...
Koleksi Khas Sejarah
Koleksi Khas Sejarah
RM600.00 MYR
Sale
Konsep Kepimpinan Dalam Islam
RM68.40 MYR RM89.00 MYR
Sale
Konsep Kepimpinan Dalam Islam
RM68.40 MYR RM79.00 MYR
Sale
Kronologi Sejarah Islam dan Dunia
RM105.45 MYR RM139.00 MYR
Mukaddimah Ibnu Khaldun
Sale
Mukaddimah Ibnu Khaldun
RM136.80 MYR RM168.00 MYR
Tak banyak tokoh yang memiliki penguasaan iilmu pengetahuan multidisipliner seperti Al-Allamah Ibnu Khaldun. Ini ditunjukkan oleh karya-karyanya, antara lain: Kitab Al-'Ibrar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-'Akbar(Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang...
Mukhtasar Al-Bidayah Wan-Nihayah
Sale
Mukhtasar Al-Bidayah Wan-Nihayah
RM94.90 MYR RM115.50 MYR
Sebuah buku yang merangkup sejarah manusia dari Adam hingga akhir zaman----------------------------Buku Ringkasan Al-Bidayah Wan-Nihayah merupakan karya besar dari Al Hafizh Ibnu Katsir -rahimahullah- yang menghimpun ratusan peristiwa bersejarah mengenai asal mula terciptanya sesuatu dan pecahnya suatu peristiwa.Buku ini berisikan sejarah awal mula penciptaan, kisah para Nabi mulai dari Nabi Adam...
Sale
Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia
RM70.00 MYR RM85.00 MYR
Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia
Sale
Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia
RM70.00 MYR RM85.00 MYR
Pengantar Studi Peradaban Islam
Sale
Pengantar Studi Peradaban Islam
RM37.00 MYR RM48.00 MYR
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung
Sale
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung
RM79.23 MYR RM97.50 MYR
Penulis : Ibnu Katsir Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq diracun hingga menyebabkan kematian beliau? Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab? Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan lebih mengutamakan karib kerabat untuk...
Sale
Politik dan Kekuasaan Para Khalifah
RM85.50 MYR RM99.00 MYR
Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala (4 jilid lengkap)
Sale
Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala (4 jilid lengkap)
RM378.00 MYR RM630.00 MYR
Imam Adz-dzahabi Sejarah singkat Imam Muhammmad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi   KHULAFAURRASYIDIN Abu Bakar Ash-Shiddiq Kalifah Rasulullah SAW Umar bin Khaththab RA Utsman bin Affan RA Ali bin Abu Thalib   RINGKASAN SIYAR A’LAM AN-NUBALA’ Abu Ubaidah bin Al Jarrah Thalhah bin Ubaidullah Az-Zubair bin Al Awwam Abdurrahman bin...
Sejarah Arab Sebelum Islam (Jilid 1-3)
Sale
Sejarah Arab Sebelum Islam (Jilid 1-3)
RM349.00 MYR RM479.00 MYR
Sejarah Bangsa Mesir
Sale
Sejarah Bangsa Mesir
RM58.00 MYR RM78.00 MYR
DR. As-Sayyid Abdul Azis Salim, DR. Sahr As-Sayyid Abdul Azis Salim Mesir adalah bangsa yang besar. Negeri yang dialiri dengan keelokan sungai Nil-nya itu menyimpan banyak sejarah dan peradaban kuno umat manusia. Beragam julukan disematkan pada negeri ini; Negeri Seribu Menara, Negeri Para Nabi, Negeri Kinanah, dan lain sebagainya. Mesir...
Sale
Sejarah dan Peradaban Islam
RM122.55 MYR RM149.00 MYR
Sale
Sejarah Daulah Umawiyah dan Abbasiyah
RM60.00 MYR RM79.00 MYR
Sale
Sejarah Daulah Utsmaniyah
RM105.00 MYR RM135.00 MYR
Sejarah Peradaban Islam
Sale
Sejarah Peradaban Islam
RM128.50 MYR RM159.00 MYR
Sale
Sejarah Umat Islam
RM145.00 MYR RM178.00 MYR
Prof HAMKA
Shahih Tarikh Ath-Thabari (Jilid 1-5)
Sale
Shahih Tarikh Ath-Thabari (Jilid 1-5)
RM402.00 MYR RM670.00 MYR
  Al hamdullilah kami ucapkan sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses terjemah dan editing kitab Shahih Tarikh Ath-Thabari ini. Salam dan shalawat kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurah pada sang penyelamat manusia dari era kegelapan kepada era pencerahan, Nabi Muhammad SAW,...
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
Sold Out
Penulis : Muhammad Ahmad 'Isa Pada zaman yang miskin teladan ini, tatkala banyak manusia sudah menyimpang dari tuntunan ilahi dan tidak lagi bercermin dari diri Muslim sejati, ada baiknya sejenak kita hidup bersama para Sahabat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Sebagai generasi terbaik—setelah para Nabi —keteguhan iman, kelurusan tauhid, kegigihan ibadah,...
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
Sale
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
RM99.00 MYR RM129.00 MYR
Pengarang: Abdus Sattar Asy-Syaikh Buku Sahabat Yang Dijamin Surga judul: 10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga, merangkum kisah dari 10 sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallamyang dijamin masuk kedalam surga. Semoga ketakwaan, kesalehan dan keteguhan yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia tersebut bisa menjadi contoh bagi kita umat Islam...
1000 Mukjizat Rasulullah saw
Sale
1000 Mukjizat Rasulullah saw
Sold Out
Mukjizat adalah kejadian dan fenomena luar biasa dan tak mampu dilakukan oleh manusia yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya yang diutus sebagai nabi, dengan tujuan untuk menghadapi orang-orang yang mengingkarinya dan memperkuatkan kebenaran risalah yang dibawanya. Setiap nabi dan rasul yang diutus diberi mukjizat oleh Allah untuk membenarkan risalah yang dibawanya. Mukjizat...
20 Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga
Sale
20 Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga
Sold Out
Pengarang : Ahmad Khalil Jum`ah Jika selama ini yang sering kita dengar adalah daftar para sahabat yang dijamin masuk syurga, maka kali ini penerbit i`tishom menyajikan kepada anda sebuah buku sirah dengan judul 20 sirah shahabiyah yang dijamin masuk syurga. Buku karya Ahmad Khalil Jum`ah ini wajib dimiliki oleh kaum muslimin,...
33 Tokoh Besar Ahlul Bait
Sale
33 Tokoh Besar Ahlul Bait
RM45.00 MYR RM55.00 MYR
Sale
4 Khulafa Al-Rasyidin yang Agung
RM127.00 MYR RM145.00 MYR
60 Sirah Sahabat Rasulullah
Sale
60 Sirah Sahabat Rasulullah
Sold Out
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran dan kesunggguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah islam dan tokoh-tokohnya pada kurun waktu yang lalu. Siapapun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok-sosok manusia...
Al-Wafa
Sale
Al-Wafa
RM75.00 MYR RM125.00 MYR
Sesiapa yang mengenal Muhammad dengan sebenarnya tak akan mampu untuk tidak mencintainya. Muhammad mengundang dan menawan jiwa siapa pun untuk mencintainya. Dan mencintai Muhammad adalah kurnia yang luar biasa. Sebab "Al-Mar'u ma'a man ahabba," ujarnya sendiri suatu ketika. "Seorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai." Maka mencintai Muhammad adalah awal...
Biografi 60 Sahabat Nabi SAW
Sale
Biografi 60 Sahabat Nabi SAW
RM58.80 MYR RM98.00 MYR
Pengarang : Khalid Muhammad Khalid Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai pemikir Islam kontemporari asal Mesir, namanya cukup terkenal seiring dengan karya karyanya, Rijalun Haular Rasul (60 Sahabat Nabi) berisi tentang biografi sahabat Nabi SAW, karya karyanya dikenali dengan gaya tulisan yang mudah dicerna.Khalid kecil menghafal Al Quran 30 juz hanya dengan...
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Sale
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
RM89.00 MYR RM119.00 MYR
Penulis :Syaikh Ahmad Farid Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal...
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
Sale
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
RM79.00 MYR RM93.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shidiq adalah nama besar yang menebarkan aroma rahmat dan kebaikan. Sosoknya memang layak diabadikan dalam lembaran-lembaran pujian untuk dikenang kebaikannya. Berbeza dengan aroma laknat dan kesesatan yang disebarkan oleh nama-nama seperti; Firaun,...
Biografi Ali bin Abi Thalib
Sale
Biografi Ali bin Abi Thalib
RM79.00 MYR RM93.00 MYR
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu adalah khalifah keempat dari Khulafaurrasyidin, sebuah estafet kepemimpinan yang selau berada dalam petunjuk dan hidayah. Ali bin Abi Thalib melanjutkan tongkat kepemimpinan para pendahulunya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, dan Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhum. Kepemimpin yang tegak...
Biografi Umar Abdul Aziz
Biografi Umar Abdul Aziz
RM0.00 MYR
Biografi Umar bin Al-Khathab
Sale
Biografi Umar bin Al-Khathab
RM89.00 MYR RM110.00 MYR
Pengarang : Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi Umar bin Al-Khattab adalah sosok khalifah yang sangat terkenal dengan sikap adil dan sederhana. Beliau menjabat khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Buku ini menjelaskan secara lengkap perjalanan hidup, wawasan, akhlak mulia, pemerintahan, dan segala aspek kehidupan Khalifah Umar bin Al-Khattab.Umar bin Al-Khattab...
Biografi Utsman bin Affan
Sale
Biografi Utsman bin Affan
RM73.00 MYR RM88.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu adalah sosok Khulafa Ar-Rasyidun, yang dipilih dan dibaiat pasca meninggalnya Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Ia sosok yang sangt istimewa, kerana menjadi menantu dari dua anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; Ummu Kultsum dan Ruqayyah Radhiyallahu Anhuma.Dialah satu-satunya sahabat...
Fikih Ekonomi Umar al-Khattab
Fikih Ekonomi Umar al-Khattab
RM0.00 MYR
Fitnah Kubra Tragedi Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan
Sale
Fitnah Kubra Tragedi Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan
RM55.00 MYR RM69.00 MYR
Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Quran
Sale
Hikmah Kisah-Kisah Dalam al-Quran
RM179.00 MYR RM210.00 MYR
History of The Arabs
Sale
History of The Arabs
RM110.00 MYR RM149.00 MYR
Jerusalem Satu Kota Tiga Agama
Sale
Jerusalem Satu Kota Tiga Agama
RM85.00 MYR RM99.00 MYR
Ketika Rasulullah Harus Berperang
Sale
Ketika Rasulullah Harus Berperang
RM79.00 MYR RM99.40 MYR
Penulis: Dr Ali Muhammad as-Shallabi   KETIKA RASULULLAH HARUS BERPERANG Selama Rasulullah Saw diangkat menjadi Rasul, tidak pelak, beberapa perang dijalaninya. Perang dalam Islam, bukan untuk membuat kerusakan. Tapi lebih untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Perang dalam Islam dilakukan sangat santun dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Rasulullah melarang...
Khalid bin Al-Walid
Sale
Khalid bin Al-Walid
RM75.00 MYR RM89.00 MYR
Manshur Abdul Hakim Manshur Abdul Hakim ingin memperkenalkan lebih dalam tentang salah satu sosok terpenting dalam perjuangan dan penyebaran dakwah Islam di seluruh Jazirah Arab, daerah Persia, Syam, dan penakluk Kisra dan Kaisar, yaitu Khalid bin Al-Walid; Pedang Allah yang Tak Terkalahkan.Khalid bin Al-Walid belum pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam...
Khulafaur Rasyidin Yang Agung
Sale
Khulafaur Rasyidin Yang Agung
RM129.00 MYR RM165.00 MYR
Kisah Shahih Para Nabi (3 Jilid)
Sale
Kisah Shahih Para Nabi (3 Jilid)
RM229.00 MYR RM279.00 MYR
Penulis : Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali  Sudah saatnya ummat Islam selektif dalam membaca sejarah, lebih¬lebih sejarah tentang riwayat para Nabi Allah yang tentunya selain merupakan kebenaran dan realita sejarah, mengandung pelajaran yang dapat dipetik dan diamalkan. Dengan sumber-sumber yang otentik, shahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, akurasi kebenaran sejarah menjadi tidak...
Kisah-Kisah Wanita Teladan Yang Penuh Motivasi
Sale
Kisah-Kisah Wanita Teladan Yang Penuh Motivasi
RM54.00 MYR RM90.00 MYR
Pengarang : Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi Bagaimana kriteria “Wanita Teladan” menurut anda dan kita semua saat ini ? Apakah kriteria “Wanita Teladan” itu adalah wanita yang hidup di zaman modern dengan segala macam kegiatannya ?“KISAH-KISAH WANITA TELADAN YANG PENUH MOTIVASI”, didalam buku ini anda akan menemukan jawaban yang sebenarnya bagaimana...
Nabi Sang Penyayang
Sale
Nabi Sang Penyayang
RM51.00 MYR RM85.00 MYR
Muhammad adalah teladan terbaik yang diutus Allah kepada kita, karena kasih sayang dan kecintaannya kepada kita, untuk kita ikuti jejaknya."(Will Durant; penulis buku "The Story of Civilization")Banyak dari kalangan nonmuslim yang kagum dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Agung. Meskipun mereka belum memeluk Islam, mereka mengatakan sebuah kebenaran...
Para Panglima Islam Penakluk Dunia
RM0.00 MYR
Para Panglima Islam Penakluk Dunia
Sale
Para Panglima Islam Penakluk Dunia
RM60.00 MYR RM79.00 MYR
Sale
Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia
RM70.00 MYR RM85.00 MYR
Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia
Sale
Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia
RM70.00 MYR RM85.00 MYR
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung
Sale
Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung
RM79.23 MYR RM97.50 MYR
Penulis : Ibnu Katsir Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq diracun hingga menyebabkan kematian beliau? Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab? Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan lebih mengutamakan karib kerabat untuk...
Rawa'i Sirah
Sale
Rawa'i Sirah
RM47.40 MYR RM79.00 MYR
Rawa’i Sirah – Kisah Inspiratif dari Kehidupan Rasulullah saw Tulisan dari seorang ulama kontemporari yang  sangat mashur di kalangan kita, beliau adalah Dr. ‘Aidh Al-Qarni ini bukan sekadar cerita, bukan sekadar paparan, juga bukan sekAdar kronologi peristiwa yang ada di dalam buku-buku yang lain, tetapi lebih kaya dengan pelajaran, pembelajaran dan...
Sejarah Arab Sebelum Islam (Jilid 1-3)
Sale
Sejarah Arab Sebelum Islam (Jilid 1-3)
RM349.00 MYR RM479.00 MYR
Sejarah Lengkap Rasulullah
Sale
Sejarah Lengkap Rasulullah
RM150.00 MYR RM250.00 MYR
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Mempelajari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bukan sekedar mengetahui seperti peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau, seperti kajian sejarah pada umumnya. Tetapi ada tujuan lebih besar dari sekedar mengetahui rentetan sejarah belaka. Kajian sejarah Nabi Muhammad harus memberikan gambaran komprehensif...
Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam
Sale
Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam
RM48.00 MYR RM80.00 MYR
Bagaimana jika Anda diajak berwisata ke kota Nabi—Madinah Munawwarah (kota bercahaya)? Sebuah wisata tak biasa, karena Anda dibawa sang penulis untuk seakan merasakan hidup bersama Rasulullah sekitar 10 tahun, semenjak beliau berhijrah hingga detik terakhir menghadap Sang Khalik. Bagaimana Rasul menjalani pergulatan hidup sehari-hari di komunitas baru sekaligus membangun kota...
Sejarah Nabi Muhammad
Sale
Sejarah Nabi Muhammad
RM51.00 MYR RM85.00 MYR
ibnu katsir Pada prinsipnya setiap muslim mengidolakan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam sebagai suri tauladan utama, karena itu merupakan konsekuensi dua kalimat syahadat yang menjadi syarat mutlak keislaman seseorang. Mengidolakan nabi Shallallahu 'alaihi wassalam sebagai utusan Allah Ta'ala bagi kaum mukmin, sangat erat hubungannya dengan iman terhadap risalah beliau
Shahih Sirah Nabawiyah
Sale
Shahih Sirah Nabawiyah
RM108.00 MYR RM180.00 MYR
Betapa banyak kisah suri tauladan Rasulullah SAW yang dilupakan atau sama sekali tidak dikenal oleh kaum muslimin. Kita saat ini mungkin tengah asyik masyuk dengan dunia, sehingga seolah peri kehidupan sang utusan Allah tidak lagi menarik untuk dicermati dan diteladani. Buku ini cuba mengingatkan kembali akan pentingnya sebuah rekam jejak...
Sirah Nabawiyah (Ibnu Hisyam)
Sirah Nabawiyah (Ibnu Hisyam)
RM87.50 MYR
Sebelum kedatangan Rasulullah SAW , bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi biografi (Sirah) dan sejarah (tarikh) yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita cerita yang berkembang diantara mereka. Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Muhammad SAW dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis hadis yang disampaikannya...
Sirah Nabawiyyah ar-Rahiq al-Makhtum
Sale
Sirah Nabawiyyah ar-Rahiq al-Makhtum
RM89.00 MYR RM110.00 MYR
Sirah Nabi Muhammad
Sale
Sirah Nabi Muhammad
RM72.00 MYR RM120.00 MYR
Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad . Alasannya adalah, sirah Nabi tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara lengkap, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata,...
Sirah Para Tabiin
Sale
Sirah Para Tabiin
RM100.00 MYR RM167.00 MYR
Pengarang : DR. Abdurrahman Ra'fat Al-Basya Kisah perjalanan hidup salafus shalih memang selalu menarik untuk disimak. Karena kehidupan mereka dipenuhi oleh catatan yang ditulis dengan tinta emas, yang tak lekang oleh berlalunya sang waktu. Contohnya adalah kisah hidup para tabi'in. Mereka adalah sosok - sosok shalih dan cerdas. Seolah - olah...
Sirah Shahabat : Keteladanan Orang Di Sekitar Nabi
Sale
Sirah Shahabat : Keteladanan Orang Di Sekitar Nabi
RM39.00 MYR RM65.00 MYR
Pengarang : Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy Keberanian Mu’adz bin Amr bin A-Jamuh dan Mu’adz bin Al-Afra'. Al-Bukhari mentakhrij, bahwa Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu berkata, “Ketika aku sedang berada di dalam barisan pasukan sewaktu perang Badr, di samping kanan dan kiriku ada dua pemuda yang masih amat belia. Seakan-akan aku tidak percaya...
Tarikh Khulafa
Sale
Tarikh Khulafa
RM115.14 MYR RM149.00 MYR
Penulis: Imam as-Suyuthi Zaman terus berputar, banyak peristiwa penting telah tercatat dalam buku ilmiah. Diantara sekian karya ilmiah yang luar biasa yang ditulis oleh Al Imam Al Alim Al Muhaddits Jalaluddin As Suyuti Rahimahullah dengan judul Al Khulafa. Buku ini berisikan sejarah penting para pemimpin islam pada masa-masa khulafa’urrasyidin, Bani...
Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah
Sale
Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah
RM52.20 MYR RM87.00 MYR
Pengarang : Muhammad Said Mursi Sejarah Islam adalah sejarah yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa besar dan berpengaruh terhadap peradaban manusia. Kehadiaran Islam tidak dapat dipungkiri telah memberikan sebuah warna baru yang menawan, bahkan mengagumkan dalam episode-episode sejarah anak manusia. Setelah sebelumnya sejarah manusia adalah sejarah yang kelam, maka Islam adalah cahaya baru...
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
10 Sahabat Nabi Dijamin Syurga
Sold Out
Penulis : Muhammad Ahmad 'Isa Pada zaman yang miskin teladan ini, tatkala banyak manusia sudah menyimpang dari tuntunan ilahi dan tidak lagi bercermin dari diri Muslim sejati, ada baiknya sejenak kita hidup bersama para Sahabat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Sebagai generasi terbaik—setelah para Nabi —keteguhan iman, kelurusan tauhid, kegigihan ibadah,...
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
Sale
10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga
RM99.00 MYR RM129.00 MYR
Pengarang: Abdus Sattar Asy-Syaikh Buku Sahabat Yang Dijamin Surga judul: 10 Shahabat yang Dijamin Masuk Surga, merangkum kisah dari 10 sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallamyang dijamin masuk kedalam surga. Semoga ketakwaan, kesalehan dan keteguhan yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia tersebut bisa menjadi contoh bagi kita umat Islam...
147 Ilmuan Islam Terkemuka Dalam Sejarah Islam
Sale
147 Ilmuan Islam Terkemuka Dalam Sejarah Islam
Sold Out
Apa yang terjadi jika pada abad pertengahan Dunia Islam tidak melahirkan para saintis dan pencipta dalam bidang sains? Tahukah anda, bahawa masa kegemilangan Islam pada abad ketiga mampu melahirkan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina (Avicenna), Jabir bin Hayyan (Geber), Al-Hasan bin Al-Haitham (Al-Hazen), dan lain-lain? Buku ini memaparkan secara lengkap kisah...
33 Tokoh Besar Ahlul Bait
Sale
33 Tokoh Besar Ahlul Bait
RM45.00 MYR RM55.00 MYR
Sale
4 Khulafa Al-Rasyidin yang Agung
RM127.00 MYR RM145.00 MYR
45 Tokoh Pengukir Sejarah
Sale
45 Tokoh Pengukir Sejarah
RM28.00 MYR RM47.00 MYR
Muhammad 'Imarah Sejak Kristen tersebar di Romawi pada masa Kaisar Konstantin Agung (274-377 M) hingga abad ke-16, mereka tidak melahirkan seorang ilmuwan pun. Pada paruh kedua abad ke-16, Eropa memulai perjalanan ilmiahnya ke ilmu-ilmu produk peradaban Islam, di bawah tantangan dan pemberontakan sengit gereja. Buku Coppernicus (1473-1543) tentang perputaran bumi...
60 Biografi Ulama Salaf
Sale
60 Biografi Ulama Salaf
Sold Out
Pengarang : Syaikh Ahmad Farid Dari sekian hal yang menjadikan kita merasa bangga dan bahagia menjadi orang muslim adalah karena kita mempunyai sejarah gemilang di masa lalu yang dilakoni orang-orang shalaeh. Mereka hadir dalam pelataran sejarah sebagai sosok yang susah dicari padanannya, dimana mencintai mereka sama artinya mencintai kebaikan, kebenaran bahkan...
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah
RM110.00 MYR RM139.00 MYR
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Zankiyah
Sale
Bangkit dan Runtuhnya Daulah Zankiyah
RM120.00 MYR RM155.00 MYR
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Sale
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
RM89.00 MYR RM119.00 MYR
Penulis :Syaikh Ahmad Farid Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal...
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
Sale
Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq
RM79.00 MYR RM93.00 MYR
Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shidiq adalah nama besar yang menebarkan aroma rahmat dan kebaikan. Sosoknya memang layak diabadikan dalam lembaran-lembaran pujian untuk dikenang kebaikannya. Berbeza dengan aroma laknat dan kesesatan yang disebarkan oleh nama-nama seperti; Firaun,...
Biografi Ali bin Abi Thalib
Sale
Biografi Ali bin Abi Thalib
RM79.00 MYR RM93.00 MYR
Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu adalah khalifah keempat dari Khulafaurrasyidin, sebuah estafet kepemimpinan yang selau berada dalam petunjuk dan hidayah. Ali bin Abi Thalib melanjutkan tongkat kepemimpinan para pendahulunya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, dan Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhum. Kepemimpin yang tegak...
Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia
Sale
Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia
RM21.00 MYR RM30.00 MYR
Muhammad Abdullāh Enan Sang ulama multidisipliner. Di Timur, Ibnu Khaldun disebut al-‘Allamah (Mahaguru). Di Barat, digelari the Polymath (penghimpun berbagai bidang pengetahuan). Namun, di atas segalanya, ia menelaah semua kajiannya dengan kadar ilmiah yang tinggi, dan tak diragukan lagi sangat berkontribusi atas perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Lahir di Tunisia pada...