20 Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga

Save 40%
RM60.00 MYR
RM36.00 MYR

Pengarang : Ahmad Khalil Jum`ah

Jika selama ini yang sering kita dengar adalah daftar para sahabat yang dijamin masuk syurga, maka kali ini penerbit i`tishom menyajikan kepada anda sebuah buku sirah dengan judul 20 sirah shahabiyah yang dijamin masuk syurga. Buku karya Ahmad Khalil Jum`ah ini wajib dimiliki oleh kaum muslimin, khususnya kaum muslimah yang beriman kepada Allah `azza wa jalla, kaum muslimah yang menempuh jalan kebenaran, kebajikan dan perbaikan, yang memendam keinginan untuk mengetahui sirah generasi terdahulu yang dijamin masuk syurga.

Pengalaman adalah guru terbaik, baik pengalaman hidup sendiri ataupun milik orang lain. Apalagi jika itu adalah pengalaman perjalanan hidup orang-orang terdahulu yang diridhoi oleh Allah subhanallahu wa ta`ala. Orang-orang terdahulu yang telah masyhur kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah, yang dengan kekuatan iman dan taqwa tersebut mampu mengobarkan semangat perjuangan dan pengorbanan untuk menegakkan kalimat Allah. Sehingga Allah tetapkan mereka sebagai orang-orang yang dijamin masuk syurga, subahanalloh…

Selanjutnya mari kita simak, siapa saja para sahabat yang memiliki kabar gembira yang tiada tara, kaki-kaki mereka masih manapak bumi, namun nama-nama mereka telah masyhur dikenal para malaikat karena telah dijamin Allah masuk ke dalam syurgaNya.

Para shahabiyah tersebut ialah :

 1. Ummul mukminin Khadijah binti Khuwalid Rhodhiyaallahu `anhaa
 2. Fathimah binti Asad Rhodhiyaallahu `anhaa
 3. Ummu Harom binti Milhan Rhodhiyaallahu `anhaa
 4. Ummu Ammaroh (Nasibah binti Ka`ab Rhodhiyaallahu `anhaa)
 5. Ummu Ruman binti Amir Rhodhiyaallahu `anhaa
 6. Rubayyi` binti Mu`awwidz Rhodhiyaallahu `anhaa
 7. Sumayyah binti Khubbath Rhodhiyaallahu `anhaa
 8. Kabsyah binti Rafi` Rhodhiyaallahu `anhaa
 9. Ummul mukminin Zainab binti Jahsy Rhodhiyaallahu `anhaa
 10. Ummul mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq Rhodhiyaallahu `anhaa
 11. Fathimah binti Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam
 12. Furai`ah binti Malik Rhodhiyaallahu `anhaa
 13. Ummul Mundzir (Salma binti Qais Al-Anshariyah) Rhodhiyaallahu `anhaa
 14. Asma` binti Abu Bakar Rhodhiyaallahu `anhaa
 15. Ummu Waraqah Al-Anshariyah Rhodhiyaallahu `anhaa
 16. Ummul mukminin Hafshah binti Umar Rhodhiyaallahu `anhaa

Semoga Allah `azza wa jalla menjadikan karya ini tulus untuk mencari ridhaNya. Dan kita diberi kemudahan kelapangan hati untuk meneladani para shahabiyah yang mulia. Amiin