Ensiklopedia Ibnu Hajar Al Asqalani jilid 1

Save 40%
RM159.00 MYR
RM95.00 MYR

Penulis : Ibnu Hajar Al Asqalani

KITAB DZIKIR
Bab: Keutamaan Al Basmalah 2
Bab: Bershalawat untuk Nabi g 5
Bab: Tentang Majlis Dzikir 6
Bab: Doa Dibebaskan dari Neraka 32
Bab: Tentang Keutamaan Laa Ilaaha Illallaah 33
Bab: Riwayat-Riwayat tentang Al Baaqiyat Ash-Shalihat
dan Sebagainya 50
Bab: Kelengkapan tentang Tasbih dan Tahmid 57
Bab: Anjuran Bertasbih 81
Bab: Riwayat-Riwayat tentang Hauqalah (laa haula walaa
quwwata illaa billaah) 84
Bab: Dzikir-Dzikir tentang Asma‘ Allah Al Husna 92
Bab: Tentang Nama Allah Yang Paling Agung 104
Bab: Tentang Orang yang Mengucapkan: Laa Ilaaha Illallaahul
Malikul Haqqul Mubin (tidak ada sesembahan selain Allah,
Raja yang sebenar-benarnya lagi Maha Menjelaskan) 106
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Ucapan Setelah Adzan 107
Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Menuju Masjid 110
Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Masuk Masjid dan Ketika
Keluar dari Masjid 113
Bab: Apa yang Diucapkan bagi Orang yang
Mengumumkan Kehilangan Susuatu di Masjid 119
Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Matahari Terbit 123
Bab: Apa yang Diucapkan setelah Wudhu 129
Bab: Apa yang Diucapkan Setelah Wudhu 147
Bab: Mengenai Orang yang Tidur Malam dalam Keadaan Suci 148
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Hendak Memasuki Tempat
Buang Hajat dan Keluar Darinya 149
Bab: Larangan Berdzikir dan Berbicara di Tempat Buang Hajat 159
Bab: Apa yang Diucapkan Setelah Shalat Shubuh 164
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Dzikir-Dzikir Setelah Shalat 168
Bab: Apa yang Diucapkan oleh Orang yang mendengar firman
Allah Ta’ala, أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (Bukankah Allah
Hakim yang seadil-adilnya? (Qs. At-Tiin [95]: 8) 177
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Memasuki Waktu Pagi dan
Apabila Memasuki Waktu Sore 182
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Tertimpa Musibah 269
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Melihat Orang yang
Terkena Musibah 270
Bab: Doa Hendak Berhubungan Intim 271
Bab: Tentang Orang yang Diwajibkan Surga Baginya 272
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Mengenakan Pakaian 273
Bab: Dzikir-Dzikir Menjelang Tidur 284
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Tidak Dapat Tidur
(Sulit Tidur) 325
Bab: Apabila Terjaga dan Gelisah di Malam Hari 328
Bab: Apa yang Dibaca di Malam Hari 331
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Memasuki Rumahnya dan
Apabila Keluar Darinya 334
Bab: Doa Apabila Masuk Awal Bulan atau Awal Tahun 347
Bab: Berdzikir kepada Allah ketika Berjumpa dengan Musuh 348
Bab: Ketika Melewati Kuburan 349
Bab: Takbir 350
Bab: Tentang Jimat Abu Dujanah 350
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Marah 350
Bab: Doa Ketika Berduka 351
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Berhutang 356
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Mencapai Shaff Shalat 357
Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Makan dan Minum 358
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Masuk Pasar 361
Bab: Dzikir-Dzikir Dalam Safar (Bepergian/Perjalanan) 362
Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Singgah di Suatu Tempat
Singgah 372
Bab: Apa yang Dikatakan oleh Orang yang Menunggang
Tunggangan atau Menaiki Perahu 373
Apa yang Diucapkan Apabila Hewan Tunggangan Mengamuk 375
Apa yang Diucapkan Apabila Melihat Sebuah Desa/Kota 376
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Melihat Bulan Sabit 381
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Bintang Jatuh 385
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Angin Berhembus 386
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Jin Menjelma 389
Bab: Apa yang Diucapkan Apa Bila Mendengar Suara Guntur 390
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Takut kepada Sultan
(Penguasa) 393
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Takut kepada Suatu Kaum 395
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Melihat pada Cermin 398
Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Melihat Sesuatu yang
Menakjubkan 400
Bab: Riwayat-Riwayat tentang Kaffarah Majlis 400
Bab: Tentang Isiti’adzah 431
KITAB ZUHUD DAN KELEMBUTAN HATI
Bab: Tentang Zuhud (Meninggalkan Kesenangan Duniawi) 435
Bab: Dunia itu Manis lagi Indah 439
Bab: Anjuran Mengecilkan Keduniaan 453
Bab: Tawadhu’ (Rendah Hati) 459
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Kesedihan 466
Bab: Tentang Hati 468
Bab: Apa yang Mencukupi Anak Adam dari Dunia 472
Bab: Orang-orang yang Memperbanyak (Harta) Adalah Mereka
yang Menyedikitkan (Pahala) 473
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Harapan dan Ajal 481
Bab: Hinanya Dunia Bagi Allah 493
Bab: ‘Uzlah (pengasingan diri) 495
Bab: Riya dan Sum’ah 497
Bab: Tentang Menangis 500
Bab: Tentang Wejangan-Wejangan 506
Bab: Seseorang Itu Akan Bersama Orang yang Dicintainya 513
Bab: Orang-Orang yang Saling Mencintai Karena Allah 514
Bab: Tentang Firasat 515
Bab: Tentang Kakunya Mata dan Kerasnya Hati 516
Bab: Melihatnya Malaikat Kepada Ahli Ketaatan dan Lainnya 517
Bab: Nafkah Halal dan Haram 518
Bab: Harta, Amal dan Keluarga Manusia 519
Bab: Berhenti dari Kemaksiatan 520
Bab: Tentang Diam dan Menjaga Lisan 521
Bab: Perkataan yang Diremehkan Manusia 527
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Melakukan Kebaikan dan
Keburukan 528
Bab: Tentang Orang yang Rela dengan Apa yang
Dianugerahkan kepadanya 529
Bab: Tentang Orang yang Ambisius Terhadap Keduniaan 530
Bab: Tentang Pemuda yang Menyerupai Orang Tua 532
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Kecintaan, Kemarahan dan
Pujian yang Baik 533
Bab: Mencintai Nabi g 535
Bab: Tentang Orang yang Diridhai Allah 535
Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Orang-Orang yang Bertakwa 537
Bab: Pusatnya Takwa adalah Hatinya Orang-Orang yang ‘Arif 541
Bab: Amal Shalih 542
Bab: Tentang Kegembelan dan serba kekurangan 543
Bab: Perangkap-Perangkap Syetan 545
Bab: Keutamaan Orang-Orang Fakir 547
Bab: Tentang Orang yang Kepentingannya Selain Allah 556
Bab: Tentang Orang yang Tidak Diperdulikan 557
Bab: Meninggalkan Keduniaan untuk Para Ahlinya 558
Bab: Tidak Ada yang Dapat Memenuhi Perut Anak Adam
Selain Tanah 560
Bab: Tentang Berinfak dan Tidak Berinfak 563
Bab: Barangsiapa Mencintai Muslim karena Allah, Maka Akan
Dicintai oleh yang Lainnya 571
Bab: Anjuran Amar Ma’ruf Nahyi Munkar (mengajak kepada
kebaikan dan mencegah kemungkaran) 572
Bab: Tawakkal 574
Bab: Tentang Syukur dan Sabar 576
Bab: Cemas dan Berharap 580
Bab: Menghindari Dosa-Dosa Kecil 585
Bab: Orang yang Merinding karena Takut kepada Allah 587
Bab: Bukanlah Kekayaan Itu dengan Banyaknya Barang 587
Bab: Keyakinan 588
Bab: Apa yang Dikhawatirkan pada Orang Kaya dari
Hartanya dan Lainnya 589
Bab: Mencari yang Halal dan Mengupayakannya 591
Bab: Sederhana dan Konsisten Beramal 593
Bab: Sederhana dan Konsisten dalam Beramal 595
Bab: Riwayat Tentang Ujub (bangga diri) 595
Bab: Keutamaan Wara’ (‘alim, takwa, shalih) dan Zuhud 596
Bab: Qana’ah (puas hati) 596
Bab: Riwayat tentang Firasat 597
Bab: Tentang Santun dan Pelan-Pelan 597
Bab: Tentang Gurauan dan Janji 598
Bab: Malu Terhadap Allah b 598
Bab: Pujian Terhadap Sedikitnya Harta 599
Riwayat Tentang Orang yang Cerdas 600
Bab: Orang yang Bersabar terhadap Kehidupan yang Berat
dan Tidak Ragu 601
Bab: Menyegaja Kesalahan 602
Bab: Orang yang Makan yang Halal atau yang Haram 602
Bab: Orang yang Mencela Saudaranya karena Suatu Dosa 603
Bab: Sombong 604
Bab: Orang yang Sibuk dengan Aibnya Sendiri
Sehingga Tidak Memperhatikan Aib Orang Lain 604
Bab: Sederhana 605
Bab: Orang yang Menyakiti Para Wali Allah 606
Bab: Orang yang Memberi Salam kepada Orang yang
Dicintai Allah 606
Bab: Tentang Orang yang Mencari Keridhaan Allah 607
Bab: Tentang Orang-Orang yang Menikmati dan Orang-Orang
Yang Berlebihan dalam Berbicara 608
Bab: Hak Allah Atas Para Hamba 609
Bab: Orang yang Mengucapkan Kalimat yang Tidak
Diperdulikannya 611
Bab: Berlomba-Lomba dalam Hal Bangunan 613
Bab: Melunasi Hutang 614
Bab: Riwayat Tentang Kegelisahan 614
Bab: Menghinakan Amalan Hamba pada Hari Kiamat 615
Bab: Seorang Mukmin Adalah Cermin Bagi Mukmin Lainnya 615
Bab: Tentang Apa yang Didambakan Orang Kaya di Akhirat 616
Bab: Berbaik Sangka Terhadap Allah 616
Bab: Para Roh adalah Balatentara yang Berhimpun 617
Bab: Berputus Asa Terhadap Apa yang Ada di Tangan
Orang Lain 617
Bab: Bersegera kepada Ketaatan 618
Bab: Apa yang Dikhawatirkan dari Kekayaan 618
Bab: Tentang Jihad terhadap Hawa Nafsu 619
Bab: Tentang Orang yang Merahasiakan Rahasia yang
Baik atau Lainnya 620
Bab: Riwayat Tentang Ahlul Bala‘ 621
Bab: Tentang Orang yang Menerima Wejangan dan Lainnya 622
Bab: Kadar yang Tersisa dari Dunia 623
Bab: Dekatnya Kiamat 623
Bab: Sesaat, Sesaat 632
Bab: Mengingat Mati 633
Bab: Para Shahabat Rasulullah g di Masa Hidup
Rasulullah g 637

KITAB TAUBAT
Bab: Orang yang Takut terhadap Dosa 647
Bab: Kematian Adalah Kaffarah (Penebus Dosa) 649
Bab: Mengharapkan Kematian Bagi yang Percaya Diri Akan
Amalnya, dan Mengharapkannya Ketika Rusaknya Zaman 650
Bab: Tentang Dosa-Dosa Anak Adam 652
Bab: Tentang Taubat 653
Bab: Anjuran Bertaubat 658
Bab: Sampai Kapan Diterimanya Taubat Hamba? 660
Bab: Menyesali Dosa 663
Bab: Tentang Orang yang Melakukan Kebaikan-Kebaikan
Setelah Melakukan Keburukan-Keburukan 667
Bab: Mengakui Dosa 668
Bab: Tentang Orang yang Panjang Umur dari Kaum Muslimin 669
Bab: Tentang Umur-Umur Umat Ini 673
Bab: Riwayat tentang Istighfar 674
Bab: Anjuran Beristighfar 676
Bab: Menyegerakan Permohonan Ampun Kepada Allah c 684
Bab: Memperbanyak Istighfar 684
Bab: Tentang Membiasakan Istighfar. 687
Bab: Bertaubat Pada Malam Nisfu Sya’ban 687
Bab: Bagaimana Beristighfar 691
Bab: Istighfar untuk Kaum Mukminin dan Mukminat 693
Bab: Tentang Apa-Apa yang Dapat Menghapuskan
Kesalahan-Kesalahan 693
Bab: Tentang Keluasan Rahmat Allah dan Ampunan-Nya Atas
Dosa-Dosa 700