Kafilah Orang- orang Bertaubat

by AQWAM
Save 41%
RM32.00 MYR
RM19.00 MYR

Penulis: Muhammad bin Abdul Aziz Al Misnad

Manusia adalah tempat salah dan lupa. Bukan hal yang aneh jika manusia terjerumus ke dalam kubangan dosa. Ia bermaksiat kepada Allah hingga melampaui batas. Namun, di antara hikmah adanya dosa adalah agar mereka mau bertaubat. Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya:

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." (An-Nûr: 31).

Buku ini merupakan kumpulan kisah penuh hikmah dari mereka yang sebelumnya berada dalam kegelapan maksiat kemudian kembali kepada terangnya cahaya iman dan amal saleh. Isi buku ini bukan hanya kisah taubat orang-orang biasa, namun juga dari tokoh-tokoh ternama, seperti: Ahmad Al-Qatthan (mantan tokoh Komunis Kuwait), Cat Stevens (mantan penyanyi Inggris), Febian (mantan peragawati Perancis), dan lain-lain.

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." (Yûsuf: 111)

Jadi, buku ini layak dibaca oleh mereka yang mencita-citakan taubat sebagai tujuan akhirnya.