Mengapa Saya Keluar dari Syiah

Save 40%
RM30.00 MYR
RM18.00 MYR

Sayyid Husain Al-Musawi

Sayyid Husain al-Musawi bukanlah nama yang asing di kalangan Syi’ah. Beliau adalah ulama besar Syi’ah yang lahir di Karbala dan belajar di “Hauzah” hingga mendapatkan gelar mujtahid dari Sayyid Muhammad Husain Ali Kasyif al-Ghitha.

Selain itu beliau juga mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Khomeini.

Setelah melalui pengembaraan spiritual yang panjang akhirnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah dan menemukan banyak kesesatan dan penyimpangan dalam ajaran Syi’ah yang selama ini dianutnya.

Beliau pun memutuskan keluar dari Syi’ah dan masuk ke dalam ahlus sunnah dan menulis buku ini.

Buku ini adalah sebuah ungkapan kejujuran dari seorang mantan tokoh Syiah yang masih memiliki hati nurani di tengah-tengah tokoh Syiah lain yang hidup mewah bergelimang harta dan gonta-ganti wanita sesukanya dengan dalih agama!