Set 133 Sejarah Islam Terbaik

Save 25%
RM16,980.00 MYR
RM12,800.00 MYR

[ 133 BUKU MENARIK UNTUK KOLEKSI BACAAN PERIBADI ANDA DI RUMAH ]

Seleksi Tarikh Islam & Biografi ini menawarkan sejumlah buku yang ditulis oleh para pengkaji sejarah Islam yang profilik seperti Ibnu Hisyam, Ibnu Katsir, Ibnu Khaldun, al-Mawardi, Ibnu Qutaibah, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, Prof Dr Raghib Sirjani, Prof Carole Hillenbrand, Prof Thomas W Arnold, dan Dr Sulaiman al-Asyqar serta banyak lagi!

KEISTIMEWAAN SET INI MEMBAWAKAN KEPADA ANDA SELEKSI JUDUL TERBAIK DALAM KAJIAN;

+ Tarikh Daulah
+ Siyasah Syar’iyyah & Politik Islam
+ Kajian Sejarah & Peradaban Islam
+ Sejarah Umat Islam
+ Sejarah Futuhat Islam
+ Sirah Sahabat, Tabi’in & Ulama Ahlus Sunnah
+ Biografi Rasul & Para Khalifah
+ Biografi Tokoh Dalam Sejarah Islam
+ Sirah Nabawiyah

[DETAIL PRODUCTS & PRICELIST]
.

SELEKSI TARIKH DAULAH
1. Bangkit Dan Jatuhnya Pemerintahan Bani Umayyah, Prof. Dr. Abdussyafi M. Abdul Lathif, RM 93

2. Bangkit Dan Jatuhnya Andalusia, Dr. Raghib As-Sirjani, RM 114

3. Bangkit Dan Jatuhnya Daulah Abbasiyah, Syaikh Muhammad Al-Khudari, RM 110

4. Bangkit Dan Jatuhnya Pemerintahan Bani Saljuk, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shalabi, RM 110

5. Bangkit Dan Jatuhnya Daulah Ayyubiyah, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shalabi, RM 110

6. Bangkit Dan Jatuhnya Daulah Zankiyah, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shalabi, RM 125

7. Bangkit Dan Jatuhnya Daulah Fathimiyah, Dr Muhammad Suhail Thaqqusy, RM 105

8. Bangkit Dan Runtuhnya Bangsa Monggol, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shalabi, RM 90

9. Bangkit Dan Jatuhnya Pemerintahan Uthmaniyyah, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shalabi, RM 96

10. Bangkit Dan Runtuhnya Dinasti Mamluk, Dr Muhammad Suhail Thaqqus, RM 117

.

SELEKSI SIYASAH SYAR’IYYAH & POLITIK ISLAM
11. Mukaddimah, Ibnu Khaldun, Al-Kautsar, RM 155

12. Ahkam Sulthaniyah, Imam Al-Mawardi, Darul Falah, RM 70

13. The Ideal State, Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal, Moh. Asy’ari Muthhar, RM 80

14. Politik & Kekuasaan Dalam Sejarah Para Khalifah, Ibnu Qutaibah, Al-Kautsar, RM 97

15. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaji, Ummul Qura, RM 94

16. Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam, Dr Salamah Muhammad Al-Harafi, Al-Kautsar, RM 120

17. Chiefdom Madinah, Dr Abdul Aziz, Alvabet, RM 80

18. Muhammad Juru Damai Di Tengah Benturan Imperium Besar Dunia, Juan Cole, Alvabet, Rm 68

19. Politik Islam, Penjelasan Kitab Siyasah Syari’yah Ibnu Taimiyyah, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al- ‘Utsaimin, Griya Ilmu, RM 56

20. Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah, Dr Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Kautsar, RM 56

21. Fikih Ekonomi Umar Al-Khattab, Dr. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Kautsar, RM 110

22. Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Abdul Malik Nazhim Abdullah, Al-Kautsar, RM 68

.

SELEKSI KAJIAN SEJARAH & PERADABAN ISLAM

23. Cara Mudah Memahami Sejarah Islam, Dr Ahmad Choirul Rofiq, Diva Press, RM 80

24. Sejarah Peradaban Islam, Prof Dr H.J Suyuthi Pulungan, Amzah, RM 150

25. Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam, Dr Rusydi Sulaiman, Rajawali Press, RM 80

26. Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam, Dr Muhammad Husain Mahasnah, Al-Kautsar, RM 52

27. Distorsi Sejarah Islam, Dr Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Kautsar, RM 56

28. Sejarah Arab Sebelum Islam (Jilid 1-4), Dr Jawwad Ali, Alvabet, RM 529

29. The Fall of Khilafah, Eugene Rogan, Serambi, RM 112

30. Dari Puncak Baghdad, Tamim Ansary, Zaman, RM 88

31. Dari Puncak Andalusia, Dr Tariq Suwaidan, Zaman, RM 110

32. Dari Puncak Barbar, Peter Jackson, Serambi, RM 139

33. Dari Puncak Khilafah, Eugene, Rogan Serambi, RM 129

34. Malapetaka Runtuhnya Khilafah, Abdul Qadim Zallum, Al-Azhar Press, RM 60

35. Para Pembentuk Peradaban Islam Seribu Tahun Pertama, Chase F. Robinson, Alvabet, RM 77

36. Astronom Muslim, Biografi Intelektual, Karya, Sumbangan Dan Penemuan, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Muhammadiyah Press, RM 129

37. Sumbangan Keilmuan Islam Pada Dunia, Prof Dr Ahmad Fuad Basya, Al-Kautsar RM 74

38. Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, Dr. Raghib As-Sirjani, Al-Kautsar, RM 130

.

SELEKSI SEJARAH UMAT ISLAM

39. Sejarah Umat Islam, Prof Dr Hamka, Gema Insani, RM 139

40. Mukhtasar Bidayah Wan Nihayah, Ibnu Katsir, Pustaka Sunnah, RM 118

41. Perjalanan 4 Khalifah Rasul Yang Agung, Ibnu Katsir, Darul Haq, RM 90

42. Tarikh Khulafa, Imam As-Suyuthi, Pustaka Sunnah, RM 120

43. Para Pelaku Sejarah, Ghazi Abdurrahman Al-Afazi, Al-Wafi, RM 110

44. Sejarah Daulah Utsmaniyah, Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, Ummul Qura, RM 120

45. Sejarah Daulah Umawiyah & Abbasiyah, Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 74

46. Dinasti Umawiyah, Dr Yusuf Al-Isy, Al-Kautsar, RM 50

47. Daulah Bani Umayyah, Qadhi Syaikh Muhammad Bin Ahmad Kan’an, al-Qowam, RM 110

48. Sejarah Bangsa Tartar, Prof Dr Raghib As-Sirjani, Al-Kautsar, RM 94

49. Sejarah Muslim India, Dr Muhamad Abdul Azhim Abu An-Nahsr, Al-Kautsar, RM76

50. Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad Xx, Ahmad Al-Usairy, Akbar Media, RM 70

51. Islam Di Asia Tengah, Sejarah, Peradaban Dan Kebudayaan, Muhammad Abdul Azhim Abu An- Nashr, Alkautsar, RM 63

.

SELEKSI SEJARAH FUTUHAT ISLAM
52. Kronologi Islam Dan Sejarah Dunia, Fedrian Hasmand, Al-Kautsar, RM 110

53. Futuhal Buldan, Syaikh Al-Baladzuri, Al-Kautsar, RM 84

54. Bencana-Bencana Besar Dalam Sejarah Islam, Dr.Fathi Zaghrut, Al-Kautsar, RM 110

55. Sejarah Lengkap Penyebaran Islam, Prof Dr Thomas W. Arnold, Diva Press, RM 117

56. Penaklukan Muslim Di Mata Bangsa Taklukan, Hussam I’tani, Alvabet, RM 68

57. Penaklukan Muslim Yang Mengubah Dunia, Hugh Kennedy, Alvabet, RM 88

58. Penaklukan Dalam Islam, Dr Abdul Aziz Bin Ibrahim Al-Umari, RM 70

59. Peperangan Rasulullah Saw, Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 107

60. History Of Arabs, Philip K. Hitti, Zaman, RM 135

61. Jerusalem: The Biography, Simon Sebag Montefiore, Alvabet, RM 135

62. 1453 Detik-Detik Jatuhnya Konstantinople Ke Tangan Muslim, Roger Crowley, Alvabet, RM 79

63. Perang Salib Sudut Pandang Islam, Carole Hillenbrand, Serambi, RM 139

64. Yerusalem, Karen Amstrong, Mizan, RM 119

65. Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah, Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar, RM 60

66. Inilah Faktanya, Dr Usman Bin Muhammad Al-Khamis, Pustaka Imam Syafi’i, RM 54

67. Benarkah Kaisar Heraklius Masuk Islam, W.T Prabowo, Pro-U Media, RM 60

.

SELEKSI SIRAH SAHABAT, TABI’IN & ULAMA AHLI SUNNAH

68. Kisah-Kisah Shahih Dalam Sunnah Nabi Saw, Dr Thal’at Muhammad ‘Afifi Salim, Griya Ilmu, RM 64

69. 10 Sahabat Dijamin Syurga, Abdus Sattar Asy-Syaikh, Darus Sunnah , RM 117

70. Hikmah Kisah-Kisah Dalam Al-Quran, Dr Abdul Karim Zaidan, Darus Sunnah, RM 190

71. Biografi 60 Ulama' Sunnah, Syaikh Ahmad Farid, Darul Haq, RM 117

72. Biografi Khalifah Rasulullah Saw, Khalid Muhammad Khalid, Ummul Qura, RM 90

73. Mereka Adalah Para Tabi’in, Dr Abdurrahman Ra’fat Basya, RM 75

74. AKisah Para Tabi’in, Syaikh Abdul Mun’im Al-Hasyimi, RM 120

75. Mereka Adalah Para Shahabat, Dr Abdurrahman Ra’fat Basya, RM 75

76. Biografi 60 Shahabat Nabi Saw, Ummul Qura, RM 90

77. Mutiara Kisah Pilihan Orang-Orang Cemerlang Dalam Sejarah Islam, Dr Sulaiman Al-Asyqar, Al- Kautsar, RM 120

78. 500 Kisah Orang Saleh Penuh, Imam Ibnul Jauzi, RM 125

79. Kisah Kaum Salaf Bersama Al-Qur’an, Dr Abadar Bi Nashir Al-Badar, Al-Kautsar, RM 90

80. Khadijah Teladan Agung Wanita Mukminah, Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, Insan Kamil, RM 70

81. Aisyah, Sulaiman An-Nadawi, Pena, RM 65

82. Wanita-Wanita Mulia Di Sekitar Nabi Saw, Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi, Arafah, RM 85

83. Ummahatul Mukminin Biografi Isteri-Isteri Nabi Saw, Griya Ilmu, RM 75

84. Kisah-Kisah Dalam Al-Quran, Dr Hamid Ahmad Ath-Thahir, Ummul Qura, RM 118

85. Kisah-Kisah Nubuat Dari Nabi SAW, Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar, Ummul Qura, RM 85

86. 38 Shahabat Yang Dijamin Masuk Syurga, Dr Muhammad Al-Ghamidi, Ummul Qura, RM 75

.

SELEKSI BIOGRAFI RASULULLAH SAW & PARA KHALIFAH

87. Sejarah Lengkap Rasulullah SAW (2 jilid), Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 180

88. Biografi Abu Bakar As-Siddiq, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 88

89. Biografi Umar Al-Khattab, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 110

90. Biografi Utsman bin Affan, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 85

91. Biografi Ali bin Abi Thalib, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 88

92. Hasan & Husain, Sayyid Hasan al-Husaini, RM 56

93. Muawiyah Bin Abu Sufyan, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 110

94. Biografi Umar Bin Abdul Aziz, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 85
.

SELEKSI BIOGRAFI TOKOH DALAM SEJARAH ISLAM
95. Novel Biografi Muhammad Saw, Lelaki Penggenggam Hujan, Tasaro Gk, RM 75

96. Khalid Al-Walid, Manshur Abdul Hakim, RM 85

97. Shalahuddin Al-Ayyubi, Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, RM 110

98. Rihlah Ibnu Bathuthah, Muhammad Bin Abdullah Bin Bathuthah, RM 90

99. Kejayaan Harun Ar-Rasyid, Benson Bobrick, RM 55

100. Shalahuddin Al-Ayyubi Sang Penakluk Jerusalem, Al-Wafi, RM 55

101. Saifuddin Quthuz Sang Ksatria Perang ‘Ain Jalut, Al-Wafi, RM 30

102. Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Yang Diramalkan, Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, Aqwam, RM 55

103. Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel, Syaikh Ramzi Al-Munyawi, RM 55

104. Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk Konstantinopel, John Freely, Alvabet, RM 55

105. Sulaiman Al-Qanuni Sultan Penakluk Tiga Benua, Rachmad Abdullah, Al-Wafi, RM 55

106. Sultan Abdul Hamid II, Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, Aqwam, RM 55
107. Umar Mukhtar Singa Padang Pasir, Isham Abdul Fattah, Al-Kautsar, RM 25

108. Jenghis Khan Legenda Sang Penakluk Dari Mongolia, John Man, Alvabet, RM 96

109. Santo Dan Sultan Kisah Terembunyi Tentang Juru Damai Perang Salib, Paul Moses, Alvabet, RM 50

110. Petualangan Ibnu Battuta Seorang Musafir Muslim Abad-14, Ross E. Dunn, Yayasan Obor Indonesia, RM 96

111. Cheng Ho, Penyebar Islam Dari China Ke Nusantara, Tan Ta Sen, Penerbit Kompas, RM 80

112. 30 Pendekar Dan Pemikir Islam Dari Masa Ke Masa, Imam Munawwir, Pt Bina Ilmu, RM 80

113. Ensiklopedia Tokoh Muslim, Ahmad Rofi’ Usmani, MIZAN, RM 125

114. 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, Muhammad Mojlum Khan, MIZAN, RM 110

115. Seratus Muslim Terkemuka, Jamil Ahmad, Pustaka Firdaus, Rm 70

116. Kisah Para Wali, Muhammad Ali, Al-Azhar, RM 65

117. Para Panglima Islam Penakluk Dunia, Muhammad Ali, Ummul Qura, RM 88

118. Para Penakluk Muslim Yang Tak Terlupakan, Tamir Badar, Al-Kautsar, RM 60

119. Pahlawan Islam Penguasa Lautan, Syaikh Abdul Aziz Az-Zuhairi, Al-Kautsar, RM 55

120. Jenderal Islam Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, Nabawiyah Mahmud, Al-Wafi, RM 30

121. Istanbul Ibu Kota Tiga Imperium Agung Dunia, John Freely, Alvabet, RM 88

122. Kairo Kota Kemenangan, Max Rodenbeck, Alvabet, RM 56

123. Cobaan Para Ulama 29 Kisah Ulama Besar, Syaikh Syarif Abdul Aziz, Al-Kautsar, RM 60

124. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Pemimin Kaum Sufi, Dr Ali Hassan Abdel-Kader, Diva Press, RM 64
.
SELEKSI SIRAH NABAWIYYAH
125. Kisah Shahih Para Nabi, Al-Hafizh Ibnu Katsir, PIS, RM 249

126. Kisah Para Nabi, Ibnu Katsir, Ummul Qura, RM 120

127. Sirah Nabawiyah, Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Ummul Qura, RM 110

128. Sirah Nabawiyah, Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, Senja Media Utama, RM 95

129. Harta Nabi Saw, Dr Abdul Fattah As-Samman, Al-Kautsar, RM 107

130. Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisyam, Darul Falah, RM 160

131. Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, Annemarie Schimmel, Noura, RM 90

132. Muhammad Sebagai Manusia Dan Nabi, M.A. Salahi, Mitra Pustaka, RM 88

133. Nurul Yaqin, Sirah Nabi Muhammad Saw Pemimpin Para Rasul, Muhammad Al-Khudairi Bek, Ummul Qura, RM 80

[ UNTUK PEMBELIAN/PERTANYAAN ]

http://www.wasap.my/+60138373587/IBR

[ UNTUK PEMBELIAN ]
1- Pilih Tajuk dan Nyatakan Kuantiti,

2- Hantar Maklumat Lengkap Shipping;

NAMA PENUH:
ALAMAT DELIVERY:
NO. TELEFON:
EMAIL:

UNTUK PEMBAYARAN
1- Hanya perlu buat bayaran setelah parcel pesanan buku anda siap untuk delivery

2- Pihak Operasi Fulfilment IBR akan mengirim maklumat bayaran beserta invoice pada hari Shipping & Delivery

3- Jadual Shipping
Isnin & Khamis Setiap Minggu Melalui
POS LAJU ( Untuk Berat 2kg ke bawah)
KTM DISTRIBUTION ( Untuk Berat 2kg ke atas)

4- Tempoh
3-5 Hari Bekerja
ORIGIN: PENANG

#islamicbookrepublic