Shahih at-Targhib wa at-Tarhib Jilid 1

Save 40%
RM90.00 MYR
RM54.00 MYR

Penulis: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

Etos kerja seseorang akan semakin semarak apabila imbalan dan upah yang akan diterimanya menjanjikan. Demikian pula semangat ibadah seorang muslim akan tumbuh bila janji pahala dan indahnya balasan bertabur di hatinya. Sebaliknya rasa takut kepada Allah akan semakin kuat jika dia mengetahui ancaman dan dosa melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan RasulNya. Inilah fokus dari rangkaian hadits-hadits yang dicantumkan Imam al-Hafizh al-Mundziri, seorang ulama besar ahli hadits, dalam at-Targhib Wa at-Tarhib, yang merupakan kumpulan hadits-hadits Rasulullah a tentang Targhib (anjuran, dorongan, motivasi, janji pahala, balasan, surga) dan Tarhib (ancaman, peringatan, pantangan, akibat buruk, dosa dan neraka); dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan mua'amalah. Anda akan terkesima jika mengetahui bahwa ternyata kitab at-Targhib Wa at-Tarhib ini ditulis oleh al-Mundziri dengan hanya bersandarkan pada hafalan beliau semata, sebagaimana yang beliau katakan. Hanya saja tidak semua hadits yang dicantumkan oleh al-Mundziri dalam buku tersebut berderajat shahih dan dapat di jadikan landasan. Oleh karena itu, Imam ahli hadits abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-AlbaniRahimahullah, tampil memberikan solusi. Beliau memilah dan memilih hadits-hadits yang shahih dan hasan dan meletakkannya menjadi kitab tersendiri; Shahih at-Targhib Wa at-Tarhib, yang terjemahannya ada di tangan anda ini. Sedangkan hadits-hadits yang dha'if dan lebih parah dari itu beliau letakkan dalam kitab tersendiri, Dha'if at-Targhib Wa at-Tarhib. Di sinilah letak kekuatan buku ini. Semua hadits yang termuat di dalamnya telah melalui seleksi studi dan penelitian yang detil dan komprehensif. Ditambah lagi dengan nama besar penyusunnya yang tak perlu diragukan lagi. Karya-karya tulisnya -dengan taufik AllahSubhanahu wa Ta’ala- dapat diterima di tengah masyarakat Islam. Dari mukadimah buku ini, maka anda akan mengetahui bahwa Syaikh al-Albani memang pakar besar dalam ilmu hadits. Buku ini akan memenuhi semua kebutuhan anda tentang anjuran dan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Isi Buku Jilid 1-6
Jilid 1 : Tentang Ikhlas, Sunnah, Ilmu, Thaharah, Shalat. Jilid 2 : Tentang Shalat Sunnah, Jum'at, Sedekah, Puasa, Hari Raya & Kurban. Jilid 3 : Tentang Haji, Jihad, Membaca al-Qur'an, Dzikir, Doa. Jilid 4 : Tentang Jual Beli, Nikah, Pakaian & Perhiasan, Makanan, Peradilan, al-Hudud. Jilid 5 : Tentang Berbakti Kepada Orang Tua dan Silaturahim, Adab dan lain-lain. Jilid 6 : Tentang Taubat, Zuhud, Jenazah, Hari Kebangkitan, Sifat Surga dan Neraka.