30 Sirah Tokoh Wanita Tabi'in

Save 40%
RM72.00 MYR
RM43.00 MYR

Penulis : Ahmad Khalil Jumah

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.“ (At-Taubah: 100)

Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah mereka yang seabad denganku (sahabat), kemudian, golongan setelah mereka, kemudian golongan setelah mereka.”

Para tabi’in mengambil ilmu mereka langsung dari para sahabat, sedangkan para sahabat langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah saw. Buku ini memuat tentang 30 sirah tokoh wanita tabi’in, yaitu: ‘Aisyah binti Thalhah, Fathimah binti Al-Husain, Maisun binti Bahdal, Hindun binti Al-Muhallab, Arrabab binti Imril Qais, Shafiah binti Abi Ubaid dll.