35 Sirah Shahabiyah 1 Set

RM79.00 MYR

Mahmud Al-Mishri

Para Sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw adalah generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia setelah para Nabi dan Rasul.

Demikian halnya dengan para sahabat (shahabiyah) wanita yang hidup bersama mereka. Setiap sahabat wanita ibarat sekuntum bunga yang tumbuh di ladang Islam. Lalu, ketika awan berarak di atasnya dan menumpahkan air hujan, bunga yang bersih dan sarat dengan nilai takwa itu terus bertambah tumbuh subur dengan pupuk yang diperoleh dari dua sumber yang bersih, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Maka, pada masa-masa berikutnya, ia menebarkan semerbak keharumannya kepada seluruh pelosok alam raya dengan keharuman iman dan tauhid.

Demikian halnya dalam pengorbanan dan kegigihan dalam membela aqidahnya (keyakinannya kepada Allah swt). Mereka mau mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam dan tidak jerih dengan kezaliman, siksaan, dan kematian yang harus dihadapinya.

buku islami 35 sirah shahabiyah Mari kita menuju oase yang subur dengan buah-buahnya yang ranum untuk berjumpa dengan wanita-wanita yang tulus dan menghirup aroma ketulusan mereka. Mari kita teguk kesegaran air dan kita hirup keharuman kisah dari Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam`ah, `Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, Ramlah, Shafiyyah, Maimunah, Fathimah binti Rasulullah saw., Halimah, Ummu Aiman, Fathimah binti Asad, Ummu Sulaim, Ummu Hisyam, Ummu `Ammarah, Asma’ binti Abu Bakar, Ummu Haram, Kabsyah binti Rafi`, Sumayyah, Ummu Waraqah, Shafiyyah binti Abdul Muththalib, `Atikah, Asma’ binti `Umais, Ummu Syuraik, Umamah binti Abul `Ash, Ar-Rubai`, Ummul Fadhl Lubabah, Al-Khansa’, Ummu Ma`bad, Ummu Kultsum binti `Uqbah, Ummul Mundzir, dan Hindun binti `Utbah ra.

Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah para shahabiyah yang bisa kita tiru segala kebaikan, pengorbanan dan jasa nya dalam membantu dakwah Rasulullah saw dan islam.

buku islami ini sangat layak untuk anda miliki.