Al-Lu’Lu’ Wal Marjan

Save 40%
RM165.00 MYR
RM99.00 MYR

Pengarang : Muhammad Fuad Abdul Baqi

Kumpulan hadis sahih dari kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim ini merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Qur'an. Predikat ini layak di disandang kerana seluruh hadis yang ada berpredikat sahih muttafaq 'alaih atau telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Selain membentangkan keseluruhan hadis, buku ini mempunyai beberapa ciri-ciri penyokong, seperti:

-Cadangan ulama perihal buku ini
-Biografi imam bukhari, muslim, dan tujuh perawi hadis terbanyak
-Pengantar singkat ilmu hadis
-Penjelasan singkat beberapa hadis yang perlu dijelaskan
-Indeks hadis