Al-Wajiz : Ensiklopedi Fiqih Islam

Save 40%
RM169.00 MYR
RM101.40 MYR

Pengarang : 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al Khalafi

Para salafus shalih adalah generasi terbaik yang memahami secara mendalam akan risalah dienul Islam ini, sehingga dalam mengaplikasikannya mereka mempunyai kesedaran yang sangat tinggi, loyal, istiqomah dan bekal intelektual yang mumpuni.
 
Dalam Ensiklopedia fiqih ini kita dapati jawapan dan target yang ingin dicapai oleh generasi akan datang, bersama Tokoh ulama 'salaf Syaikh' Abdul 'Azhim bin badawi Al-Khalafi melalui kajian dan pendedahan hukum syari'at dari bab Thaharah, Shalat, Zakat, Jual-beli , Jihad, Aiman (sumpah) dan pelbagai permasalahan lain dengan pembentangan yang sistematik, padat dan berpijak pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah serta pendapat yang rajih.