Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk

Save 16%
RM160.00 MYR
RM135.00 MYR

Pengarang : Prof. DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi

1039 m/s

Kata sebahagian ahli bijak, "Masa lalu adalah sejarah, masa datang adalah harapan dan masa sekarang adalah kenyataan." Ciri-ciri orang besar adalah menghargai sejarah, dalam masa yang sama arif terhadap kenyataan. "Ciri-ciri orang besar adalah menghargai sejarah, dalam masa yang sama arif terhadap kenyataan serta punya harapan dan obsesi indah untuk masa akan datang. Buku ini adalah sejarah besar dan menjadi sebahagian mata rantai besar untuk sejarah besar Islam. Ia tidak boleh dilupakan.

Buku Daulah Bani Saljuk ini, merupakan kesinambungan daripada buku-buku sebelumnya yang mengkaji sejarah masa kenabian dan masa Khilafah Rasyidah. Ditulis oleh seorang pakar sejarah Islam terkenal, Prof. DR. Ali Muhammad As-Shallabi.

Buku ini berbicara terperinci tentang Bani Saljuk, nenek moyang mereka, raja-raja mereka, tempat tinggal mereka dan awal mereka muncul, konflik dalaman dinasti Saljuk, perluasan wilayah, pembrontakan, peranan para ulama di masa itu dalam membasmi akidah menyimpang. Juga, tentang biografi para khalifah Dinasti Saljuk, fenomena kemenangan dan kekalahan, sebab berdiri dan runtuhnya dinasti Saljuk. Serta perbahasan lain yang menarik. Tak pelak, buku ini layak anda miliki untuk melengkapi buku-buku rujukan sejarah Islam.