Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah

Save 13%
RM115.00 MYR
RM100.00 MYR

Pengarang : Prof. Dr. Abdussyafi M. Abdul Lathif

676 m/s

Para sejarawan Islam telah mencatatkan riwayat perjalanan umat dengan begitu amanah. Buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah karya Prof. Dr. Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif ini adalah salah satu permata dalam bidang sejarah Islam. Dengan membacanya, semoga kaum Muslimin boleh meneladani para pendahulunya, dan dapat meneruskan penulisan sejarahnya dengan tinta emas.

Buku rujukan sejarah Islam ini menghuraikan:
1. Proses pendirian Khilafah Bani Umayyah.
2. Riwayat hidup keempat belas khalifah Dinasti Umayyah
3. Lika-liku perjalanan Khilafah Bani Umayyah selama kurang lebih 90 tahun.
4. Perluasan wilayah Negara Islam selama era Khilafah Bani Umayyah.
5. Kaedah dan strategi penyebaran Islam selama era Khilafah Bani Umayyah.
6. Sistem pentadbiran dan tata negara yang berkembangkan oleh Khilafah Bani Umayyah.
7. Pelbagai gerakan anti Dinasti Umayyah.
8. Proses keruntuhan Khilafah Bani Umayyah.