Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq

Save 15%
RM93.00 MYR
RM79.00 MYR

Pengarang : Prof.DR. Ali Muhammad Ash-Shalabi

Banyak orang yang telah mati. Namun masing-masing meninggalkan jejak yang berbeza. Abu Bakar Ash-Shidiq adalah nama besar yang menebarkan aroma rahmat dan kebaikan. Sosoknya memang layak diabadikan dalam lembaran-lembaran pujian untuk dikenang kebaikannya. Berbeza dengan aroma laknat dan kesesatan yang disebarkan oleh nama-nama seperti; Firaun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah Al-Kadzdzab. Dan, generasi seperti mereka.

Buku "Biografi Abu Bakar Ash-Shidiq" ini, benar-benar menghadirkan kebesarannya dalam ruang kehidupan, menyingkap kecerdasannya, mengutarakan kemuliaan dan kezuhudannya, memaparkan kedermawanannya. Penulis yang pakar dalam sejarah Islam berbicara tentang Abu Bakar Ash-Shidiq dengan sangat terperinci, bermula dari kelahiran, konsep pemikiran, sumbangan untuk peradaban, sepak terajang dalam memerangi para pembangkang zakat, orang murtad serta orang-orang yang mengaku nabi.

Kerana itu, kenali sosok Abu Bakar dari dekat dengan membaca buku ini, semoga cahaya ilmu dan kesalehannya semoga boleh terbias dalam diri anda.