Biografi Khalifah Rasulullah

RM60.50 MYR

Pengarang : Khalid Muhammad Khalid

Lima Buku, lima sejarah hidup, lima model peranan dalam islam, dirangkum dalam 1 buku "Biografi Khalifah Rasulullah". Kelima buku sejarah hidup yang menjadi panutan dalam Islam tersebut, antara lain:

Pertama, Dan Datanglah Abu Bakar (terbit 1962)
"Yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras di antara mereka dalam membela agama Allah adalah Umar dan yang paling pemalu di antara mereka adalah Uthman" Kedua, Bersama Umar (terbit 1961)
"Kami senantiasa mulia sejak Umar masuk Islam. KeIslamannya adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Sungguh aku melihat diri kami tidak mampu solat di Baitullah sehingga Umar masuk Islam "Ketiga, Selamat Tinggal Utsman (terbit 1967)

"Tiada yang merugikan Uthman apa yang dilakukannya selepas ini. Ya Allah, redhailah Uthman, kerana aku redha kepadanya "Keempat, Dalam Dekapan Ali (terbit 1966)
"Demi Allah kami tidak akan berbalik ke belakang dalam keadaan murtad setelah Allah memberi petunjuk kepada kami. Jika beliau mati atau terbunuh, sungguh aku akan tetap berperang membela perkara yang kerananya beliau berperang, hingga aku mati "Kelima, Mukjizat Islam Umar bin Abdul Aziz (terbit 1969)
"Jika kami mengirimkan kepada kalian perintah yang menyelisihi kebenaran, maka buanglah perintah tersebut ke tanah. Berpegang teguhlah pada kebenaran semata! "

Kehadiran buku "Biografi Khalifah Rasulullah" akan membuka wawasan dan cakrawala anda untuk menyelami kembali kisah-kisah sejarah para khalifah Islam, sejarah para pemimpin islam dalam menegakkan Panji dan Dienul Islam pada masanya.Selain itu, dalam Buku inipun diurikan untaian kisah-kisah yang menakjubkan dari sejarah Khulafaur Rasyidin di masa kejayaan dan keemasan Islam (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan Umar bin Abdul Aziz) .Sebuah buku yang bergaya dan patut untuk dimiliki oleh setiap muslim untuk mengenal lebih jauh, sekaligus untuk mengenang kembali peristiwa penting sejarah masa kegemilangan perjalanan para khalifah rasul yang agungKenali lebih dekat Bagaimana cara Kepemimpinan, Keteladanan, Kehebatan dan Perjuangan mereka Radhiyallahu 'anhuma. Kenali lebih dekat sosok dan idola anda melalui buku "Biografi Khalifah Rasulullah".