Dinasti Umawiyah

Save 25%
RM60.00 MYR
RM45.00 MYR

Pengarang : Dr. Yusuf Al-Isy

Buku ini adalah sebuah catatan sejarah tentang salah satu dinasti terbesar dalam rentang sejarah Islam, Dinasti Umawiyah. Sebuah dinasti yang telah ditakdirkan menjadi penerus peradaban Islam, suka atau tidak suka selepas masa keemasan era Khulafaurrasyidun. Sebagai sebuah catatan sejarah, tentu saja buku ini berusaha memaparkan dan menggambarkan secara adil dan seimbang, serta berimbang tentu saja, tentang selok-belok peristiwa dan tindak-tanduk para tokoh dan pelaku yang terlibat dalam perjalanan Dinasti Umawiyah. Penulis buku ini, Dr. Yusuf al-'Isy (w. 1967 M) yang dikenal sebagai pakar sejarah dari Syam, berusaha meluruskan stigma-stigma negative yang cenderung dilemparkan pada Dinasti ini, tanpa mengenepikan pelbagai "peristiwa hitam" yang memang berlaku dalam kurun tegaknya Daulah Umawiyah ini.

Dengan membaca buku ini diharapkan kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang kisah awal penubuhan Dinasti Umawiyah, biografi para khalifah yang pernah memimpinnya, catatan peristiwa politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di dalamnya, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum tentang "sosok" Dinasti Umawiyah.

Anda tentu saja perlu membaca buku ini. Kerana anda adalah manusia yang seharusnya berhak mempunyai pandangan yang objektif terhadap sejarah, bukan justru menjadi "mangsa" pendapat umum yang telah terbentuk akibat pembacaan yang salah terhadap sejarah. Oleh itu, buku ini kami persembahkan untuk anda.