Ensiklopedi Hadits-Hadits Adab

RM102.85 MYR

Pengarang : Imam Al Bukhari

Modal Akhlak Membangun Peradaban, hadis-hadis yang berkaitan dengan etika dan tata krama pergaulan dihimpun secara khusus. Rujukan dalam membina persekitaran sosial dan peradaban umat manusia. Popular dipanggil Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bazdizabah. Lahir pada 810 M di Bukhara, Uzbekistan. Bukunya yang terkenal adalah Shahih Bukhari, yang memuatkan ribuan hadis sahih. Selain karyanya yang momuntal tersebut, Imam Bukhari juga menghimpun secara khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan etika dan tata krama dalam pergaulan sehari-hari yang dikenal dengan Al-Adabul Mufrad. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari ini terdiri daripada berbuat baik kepada kedua orang tua, hubungan antara manusia, sehingga menguruskan emosi ketika sedang marah.