Ensiklopedi Sunnah Syiah ( Jilid 1 Dan 2 )

Save 40%
RM205.00 MYR
RM123.00 MYR

Pengarang : Prof. DR. Ali Ahmad As-Salus

Perbincangan mengenai Sunnah dan Syiah terus mengemuka hingga kini. Tak hanya perbezaan-perbezaan pokok akidah yang dibicarakan, tetapi juga usaha-usaha dari kumpulan Syiah yang begitu ekspansif menyebarkan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat. Usaha perdamaian (taqrib) juga dilakukan kumpulan Syiah agar boleh bergandingan tangan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu, mungkinkah itu boleh menjadi kenyataan?

Buku ini menjawab dengan tuntas perbezaan-perbezaan pokok mengenai Sunnah dan Syiah yang boleh dijadikan acuan tentang mungkinkah keduannya boleh disatukan. Banyak buku yang membongkar perbezaan-perbezaan pokok antara Sunnah dan Syiah, namun sedikit sekali buku yang mampu secara objektif, saintifik, terperinci, dan tuntas dalam melakukan kajian perbandingan antara keduanya.

Dalam buku ini, Prof. DR. Ali Ahmad As-Salus, guru besar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Fakultas Syariah Universitas Qatar, sosok yang bergelut bertahun-tahun dalam meneliti ajaran-ajaran Syiah membedah secara ilmiah studi perbandingan antara Sunnah dan Syiah dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih dan ushul fikih, yang bersumber langsung dari rujukan kitab-kitab yang menjadi pegangan keduanya. Buku ini sangat sayang jika anda lewatkan