Fatwa Penting Sehari-Hari

Save 40%
RM185.00 MYR
RM111.00 MYR

Pengarang : Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani

Kehidupan masyarakat saat ini sangat memerlukan penyelesaian yang tepat dan jelas secara Syar'i dalam menyelesaikan permasalahan dan permasalahan yang sering kali timbul di tengah masyarakat. Maka dari itu, fatwa-fatwa ulama mempunyai peranan penting dalam memberikan arahan ataupun petunjuk dan akan selalu dicari serta dijadikan rujukan dalam menangani kepelbagaian dan kemajmukan permasalahan hidup.

Kitab ini adalah sebuah ensiklopedi fatwa seorang tokah salaf yang sangat popular serta pakar hadis abad ini. Kitab ini menyuguhkan penyelesaian tepat dan syar'i terhadap berbagai macam permasalahan, mulai dari ibadah (solat), puasa, mu'amalah, zakat, haji, nikah, jihad, dan permasalahan lainnya dengan dalil-dalil tepat dan sahih dari Al - Qur 'an dan as-Sunnah ash-Shahihah.