Kebiasaan Rasulullah

Save 40%
RM167.00 MYR
RM100.00 MYR

Pengarang : Muhammad Khalid  'Abri

Dalam buku ini pembaca disuguhkan bagaimana kebiasaan yang merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah taala, yaitu nabi kita Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.Allah taala berfirman dalam al-Quran:Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Al-Imran: 164)