Kisah Para Nabi

Save 19%
RM149.00 MYR
RM120.00 MYR

Pengarang : Imam Ibnu Katsir

Buku yang mengupas tentang kisah para nabi memang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak sedikit dari buku-buku tersebut yang memasukkan unsure-unsur cerita yang berpunca dari mitos, riwayat israiliyat, dan hadis-hadis lemah dan palsu (maudhu). Sehingga fakta - fakta dari kisah-kisah tersebut tak bias dipertanggungjawabkan.

Buku "Kisah Para nabi" yang ada di hadapan anda adalah hasil karya seorang ulama besar, Ibnu Katsir Rahimahullah, ulama yang dikenal mempunyai dedikasi yang tinggi dalam menjaga kesucian riwayat dan sumber-sumber rujukan yang sahih dalam menuliskan karyanya. Berbeza dengan buku-buku sejarah para nabi lainnya. Ibnu katsir dengan sangat jelas mengupas dan menjelaskan kelemahan - kelemahan riwayat yang menceritakan kisah para nabi, Bahkan mengupas tentang penyelewengan sejarah yang telah dilakukan oleh ahli kitab, kemudian memberikan rujukan yang sahih mengenai kisah sesungguhnya.

Semua kisah yang ada dalam buku ini ditulis dengan tinta yang teliti, telaah yang mendalam, dan kehati-hatian dalam mengambil sumber rujukan. Kerana itu, anda akan mendapati dalam buku ini penjelasan dari Ibnu Katsir mengenai kelemahan suatu riwayat yang menceritakan tentang para nabi, dan menjelaskan mana riwayat yang sesungguhnya sahih dan boleh dipertanggungjawabkan sebagai pegangan.