Meraih Faedah Ilmu

Save 40%
RM85.00 MYR
RM51.00 MYR

Pengarang : Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

Kitab ini adalah kitab yang luar biasa, dari namanya saja kita dapat menangkap banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, sebab kitab ini mengumpulkan berbagai faedah yang banyak dan pelbagai permasalahan ilmiah yang tiada duanya.

Judul asli kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim ini "Fawaid Al-Fawaid" mencerminkan kandungan isi dan faedah yang banyak dari berbagai permasalahan ilmiah yang tiada duanya. Kitab ini membincangkan tentang makna hakikat, hikmat syari'at, pentingnya Al-Qur'an serta pentingnya fiqh Islam disertai penjelasan yang begitu detail.

Kerana tingginya kedudukan penulis dalam pelbagai disiplin ilmu, maka kitab ini ibarat penunjuk arah yang lengkap yang mana padanya terdapat pelbagai ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Kerana penulis dan karyanya tersebut berada pada kedudukan seperti ini dari sisi manfaat dan faedahnya.

Selain itu, kelebihan buku ini juga adalah ditahqiq oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Atsari dengan mengadakan sedikit perubahan sitematika perbahasan yang disesuaikan dengan bab-bab ilmu. Pembahasannya diawali dengan bab Akidah, Tafsir, Hadith dan seterusnya. Hal ini tentu akan memberikan manfaat dan sekaligus memudahkan bagi pembaca untuk dapat menimba faedah darinya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menerangi jalan bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin pada umumnya dengan sejuta faedah yang ada di dalamnya, meletakkan di atas landasan-landasan yang jelas, membawanya kepada permasalahan-permasalahan ilmu yang haqiqi, yang akan melepaskan dari belenggu taqlid dan menjauhkannya dari pemahaman yang salah.