Penaklukan Dalam Islam

Save 40%
RM100.00 MYR
RM60.00 MYR

Pengarang : Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari    

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan huraian sejarah lengkap mengenai jihad dan pembukaan [penaklukan] wilayah-wilayah islam sejak dari Penaklukan Kota Mekah [Fathu Makkah] hingga Eropah Timur. Di dalamnya dijelaskan cukup terperinci fasa demi fasa dan bahagian demi bahagian dengan pilihan riwayat yang kuat oleh penulis di antara berbagai riwayat pilihan yang tersedia. Di dalamnya penulis juga memilih di antara pelbagai tema agar tetap proporsional, sehingga tidak memanjangkan yang tidak perlu. Semua itu bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perjalanan Jihad dalam bentangan sejarah Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga akhir Bani Uthmaniyah.

Dalam kesusasteraan sejarah peradaban Islam di Indonesia, kehadiran buku ini memberikan kedalaman maklumat terperinci mengenai usaha kaum muslimin membebaskan Parsi dan Romawi dalam rentang waktu yang sangat panjang serta pernak-pernik menarik yang berlaku dalam perang salib. Kedua-dua maklumat tersebut merupakan barangan yang jarang berlaku di buku ini, yang boleh didapati di buku ini.

Aspek akademik dan ilmiah cukup mewarnai di dalam penulisan buku ini dengan pemberian definisi dan tujuan tajuk sebelum masuk ke bahasan utama, runtutan judul secara sistematik, pendedahan tulisan secara kronologi-analisis, dan penutup sebagai kesimpulan. Dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan model penulisan yang mengesankan, buku ini layak sebagai buku pegangan dalam mata kuliah Sejarah Islam atau Sejarah Tamadun Islam peringkat universiti, yang akan memberi pengetahuan baru mengenai detail-detail perjuangan mempertahankan Al-Quds dan perang salib.