Pengantar Studi Ilmu Hadits

Save 40%
RM35.00 MYR
RM21.00 MYR

Pengarang : Syaikh Manna

Buku yang membahaskan seputar asas-asas penting pengetahuan ilmu-ilmu hadits, kedudukannya, pengertiannya, pembukuan hadis-hadis Nabi, perkembangannya, dan persoalan yang berkaitan dengannya. Ini adalah seperti ilmu rawi / rijal, sanad, al-Jarhu wa at-Ta'dil, Gharib al-Hadith, ilmu 'illal, Mukhtlaf hadits, musthalah al-hadits, istilah-istilah dalam ilmu hadits, penerimaan hadis, ilmu takhrij, dan segala yang berkaitan dengannya.
 
Buku yang mampu membantu kita dalam mengenal dan memahami sesuatu hadis itu sampai dengan kedudukan tertentu seperti sahih, hasan, dha'if, atau maudhu '. Boleh digunakan sebagai hujah atau sebaliknya. Tidak setiap apa yang disandarkan kepada Nabi itu terus boleh diterima pakai tanpa sebarang kajian.