Ringkasan Shahih Muslim

Save 40%
RM275.00 MYR
RM165.00 MYR

Pengarang: Muhammad Nashiruddin Al- Albani

Buku Shahih Bukhari dan Shahih Muslim merupakan buku sunnah yang suci, mulia serta paling sahih (valid). Oleh itu, mempelajari dua kitab hadis tersebut sangat penting bagi kaum Muslimin agar dapat mengetahui dan memahami tuntunan Rasulullah dalam pelbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, mendekatkan sunnah kepada umat.

Shahih Muslim ini diringkaskan (di-ikhitar) oleh muhaddaits (ahli hadis) Syaik Abdul 'Adhim al-Munziri, dan disahkan (di-tahqiq) oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Buku inilah yang kemudian diindonesiakan oleh Pustaka As-Sunnah Jakarta dengan judul Ringkasan Shahih Muslim.

Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, buku ini dibagi menjadi beberapa kitab, seperti iman, wudhu, mandi, hadish, dan bermacam-macam sembahyang. Selain itu, zakat, puasa, i'tikaf, haji, nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Juga jual beli, watis, wakaf, sumpah dan nazar.

Di bahagian akhir, buku ini dilengkapi dengan tafsir sejumlah surah dalam Al-Quran, dari surah Al Baqarah hingga An-Nashr. Buku ini juga dilengkapi dengan nota kaki untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hal-hal tertentu.

Buku ini tampil dalam format hadrcover yang cukup menarik. Terjemahannya pun cukup enak dibaca. Memang, buku ini terbilang sangat tebal (kira-kira 1,600 laman). Namun, justru kerana isi kandungannya yang lengkap itulah yang menjadikan buku ini sebagai rujukan sangat penting bagi kaum Muslimin, khususnya di bidang hadis.