Sifat Zakat Nabi

Save 40%
RM70.00 MYR
RM42.00 MYR

Pengarang : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. "(QS. At-Taubah: 103)


Zakat adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah 'Azza Wa Jalla dengan mendermakan prosentasi tertentu dari harta benda tertentu kepada pihak-pihak tertentu. Selain dapat membersihkan harta. Zakat dapat juga membersihkan diri dari dosa-dosa.

Buku ini membincangkan secara panjang lebar tentang makna zakat, fungsi dan manfaat zakat, kapan dan dimana zakat diwajibkan, hukum zakat, harta benda apa saja yang wajib dizakati, berapa kadarnya dan pada bila-bila masa mengeluarkan zakatnya.

Semua dikupas dari hadis-hadis Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam dengan huraian makna yang sangat jelas, dan disertai dengan faedah (instisari) di setiap akhir pembahasannya.